Nybörjarnivå

Nybörjarnivå

Inriktad på att studenterna ska få en grundläggande kommunikationsförmåga. (JLPT – N4-nivå)

På nybörjarnivån använder vi den egenutvecklade läroboken ”Kommunikation på japanska (1, 2 och 3)” med målet att bemästra grundläggande kommunikationsförmåga genom att studera följande ämnen:

教科書

 • Grammatik

  För att de studerande ska kunna lära sig läsa och skriva kommer vi studera grundläggande japansk grammatik.
  När du är klar med nybörjarnivån kommer du ha tillräckligt med kunskaper för att kunna få godkänt på JLPT N4.

 • Vokabulär

  Vi lär oss nödvändiga ord för vardagslivet och även ord som man behöver kunna när man läser en utbildning på högre nivå i Japan.

 • Kanji (Kinesiska tecken)

  Studenterna delas upp utefter om de kommer från regioner där kanji används (t.ex. Taiwan och Kina) eller regioner där kanji inte används. Om du redan kan kinesiska tecken från ditt modersmål kommer fokus lägga på jämförelse mellan tecknen i ditt modersmål och japanskan, medan nybörjarna kommer fokusera på att dela upp tecknen i beståndsdelar för att förstå deras struktur. Vid slutet av nybörjarnivån kommer man kunna läsa och skriva 336 tecken.

 • Konversation

  Vi lär oss att använda grammatiken och vokabulären som vi har lärt oss för att kunna föra vardagliga samtal.

 • Skriftlig färdighet

  Vi lär oss att skriva om saker som rör vardagslivet, som t.ex. hur man presenterar sig själv, ens hemstad och upplevelser i Japan.

 • Hörförståelse

  Vi lär oss att förstå vardagliga samtal och fraser som man t.ex. kan höra i en affär.

 • Läsförståelse

  Vi lär oss läsa texter om vardagshändelser.

Utbildning

Sidans början