การใช้ชีวิตในสถาบัน

เจ้าหน้าที่ดูแลที่เชื่อถือได้จะช่วยดูแลทุกคน

แม้จะไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นก็สามารถใช้ชีวิตนักเรียนต่างชาติได้อย่างสบายใจ

ที่สถาบันของเรา มีเจ้าหน้าที่ชาวจีน เวียดนาม ไทย ไตหวัน ฮ่องกงและอิยิปต์

นอกจากนี้ ยังสามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี และภาษาอินโดนีเชีย

การใช้ชีวิตในสถาบัน

PAGETOP