Läromedelsutveckling

Sendagaya Japanese Institute-gruppen grundades för mer än 40 år sedan. Under de senaste 40 åren, har vi gjort stora framsteg när det gäller japanskaundervisning i den förberedande kursen, allmäna japanskakursen, affärsjapanskakursen och japanskalärarutbildningen. Japanskaläromedlen och läroboksserierna utvecklades med goda erarenheter inom japanskaundervisning. Sendagayagruppens trovärdighet har byggts upp medan böckerna har uppdaterats med nya utgåvor. Vi hoppas verkligen att du kommer kunna använda våra läromedel till fullo och att de kan hjälpa dig att få dina drömmar att slå in.

Läromedel i japanska

Textböcker

“Kommunikation i japanska 1, 2 & 3”

Communication Japanese 1, 2, and 3
 • En japanskalärobok för utbildning i praktisk kommunikation för nybörjare till lägre mellannivå.
 • Nivå A1 - A2 på CEFR-skalan.
 • En textbok skapad för att höja de studerandes förståelse till lägre mellannivå på ett balanserat och naturligt sätt genom följande delar:
  Konversationer som utspelar sig i många olika situationer såsom vardagssituationer, skolan eller ens arbetsplats.
  Sammanfattningar som beskriver konversationernas huvudinnehåll.
  Exempelmeningar som förklarar ny grammatik.
  Övningar där grammatik övas stegvis tills man kan använda grammatiken på ett naturligt sätt.

Övningsböcker

”Kommunikation i japanska Övningsbok 1, 2 & 3”

Communication Japanese Workbook 1, 2, and 3
 • En övningsbok där man kan stärka koncepten som introduceras i textboken.
 • För varje lektion i textboken finns många olika uppsättningar av övningar där man effektivt kan repetera och öka ens förståelse för viktiga meningsstrukturer.
 • Våra elever kan studera via e-läroportalen.

Teckenövningsböcker

”Kommunikation i japanska Teckenövningsbok 1, 2 & 3”

Communication Japanese Kanji Practice Book 1, 2, and 3
 • En teckenövningsbok skapad för att lära sig hiragana, katakana och kanji steg för steg.
 • Läroboken innehåller streckordning, läsningar och ord för att öka ens vokabulär.

Ljudmaterial

”Kommunikation i japanska CD 1, 2 & 3”

 • En CD med ljudmaterial till textboken.
 • Studenterna kan förbättra sin hörförståelse och praktiska språkförmåga genom att dagligen repetera lektionerna.

Affärsjapanskaläromedel

”Mellannivå-Avancerad Affärsjapanska (IT-version)”

Intermediate-Advanced Business Japanese (IT Version)
 • För studerande på mellannivå och avancerad nivå (CEFR B1 – B2).
 • Boken börjar med en anställningsintervju till ett IT-företag och innehåller exempel från olika situationer i arbetslivet för att lära ut japanska som används både inom och utanför ens eget företag.
 • Varje kapitel har en inledande del där kapitlets läromål gås igenom, en konversationsdel där olika arbetslivssituationer från ett IT-företag gås igenom, en del där praktiska affärsjapanskauttryck gås igenom med exempelmeningar och kulturförklaringar, en övningsdel där man genom faktisk kommunikation kan lära sig uttrycken, en gloslista och en kort text om arbetslivet i Japan. Detta är ett läromedel där man inte bara lär sig att använda afärsjapanska i praktiken, men också får lära sig om företagskultur och arbetsliv i Japan.

Förberedande läromedel för JLPT

”Övningstentamen för JLPT N1 1, 2 & 3”
”Övningstentamen för JLPT N2 1, 2 & 3”

Japanese Language Proficiency Test N1 Preparatory Practice Test
 • Ett utmärkt läromedel där man kan öva på JLPT som om man tog det riktiga provet. Detta läromedel har reviderats och fått god respons från marknaden.
 • Läromedlen innehåller frågehäften som ser ut som de riktiga man får på JLPT.
 • Sättet frågorna presenteras på, antalet frågor per del och t.o.m. frågehäftena är designade att vara så lika det riktiga provet som möjligt. Detta ger dig möjligheten att göra en övningstentamen som är väldigt likt det riktiga provet.
 • Frågorna i övningstentorna är testade av Sendagaya-gruppens elever, en av de största grupperna av japanskastuderande i Japan, och har valts ut efter noga övervägande.
 • Dessa läromedel kan också användas för att ta reda på vilken typ av övningar man måste öva mer på.

Undervisning i japanska som andraspråk

Undervisning i japanska som andraspråk 1 – 5

日本語教育講座1~5
 • Den senaste utgåvan av grundläggande läromedel med systematiskt sammanfattade grundläggande teorier om japanska som andraspråk.
 • Serien består av fem böcker: ”Japansk grammatik”, ”Fonetik, vokabulär & semantik”, ”Lingvistik & kultur och samhälle i Japan”, ”Japans historia” och ”Undervisningsmetoder”.
 • Boken innehåller grundläggande teorier om undervisning i japanska som andraspråk i enkel ”desu-masu”-stil från framstående forskare. Originalserien har ett gott rykte som introduktion för blivande japanskalärare i japanskalärarutbildningen.

Japanskalärarutbildningen

Samling av grundläggande frågor

基礎問題集
 • Grundläggande frågor för de teoretiska ämnena i japanskalärarutbildningen.
 • Innehåller både frågor och svar.
 • Delar av boken används i japanskalärarutbildningen, men är främst för att deltagare i utbildningen ska kunna kontrollera hur mycket de har lärt sig och öka deras kunskap.

Ny version – Lärobok i praktisk pedagogik

新版・実技教本
 • En sammanfattning av grunderna i direktmetoden för japanska som andraspråk genom specifika övningsmetoder och lektionsplanering.
 • Boken har ett upplägg där man kan studera hur man verkligen förklarar grammatikexempel, hur man får de studerande att förstå förklaringarna effektivt, övningsmetoder och lektionsplanering stegvis.

Utbildning

Sidans början