Avancerade metoder

PUNKT01

IT-läromedel som kompletterar Sendagayas egna läromedel

オリジナル教材を生かしたIT教材

Det finns en e-övningsbok till det egenutvecklade läromedlet vi använder på nybörjarnivån.

De studerande kan repetera innehållet när de vill med sina läsplattor eller mobiltelefoner.

PUNKT02

Effektiva lektioner med läsplattor och projektorer

タブレットやプロジェクターを使った効率的な授業

På vår skola är varje klassrum utrustat med en projektor.

Med hjälp av projektorerna kan studenterna lära sig genom att se på bilder eller videor och använda Powerpoint för tal och presentationer. Vi har också kurser där vi ser på dokumentärer och sedan diskuterar dem.

PUNKT03

Sendagaya LMS (Learning Management System)

千駄ヶ谷LMS

På vår skola använder vi ett studiehanteringssystem som kallas ”Sendagaya LMS”. Med detta system kan de studerande använda e-övningsböcker, kolla meddelanden från skolan och få uppgifter från lärarna. De studerande kan också ansöka om antagningsinformation för högskolor och välja valbara kurser. Förutom detta kan studenterna kolla upp information om högskolors informationsdagar, ansökningsdetaljer och information från högskolor som studenterna är intresserade utav.

PUNKT04

Närvarohanteringssystemet

出席管理システム

På vår skola hanterar vi närvaron med ett digitalt närvarohanteringssystem.

Studenterna kan kontrollera sin närvaro från en terminal.

Lärare och personal kan också kontrollera studenternas närvaro snabbt och enkelt.

Lärare och personal kontrollerar studenternas närvaro regelbundet och kontaktar studenter med låg närvaro.

Utbildning

Sidans början