Våra mål

Vi började vår resa 1975 med följande mål:

  1. Skapa en miljö, med hjälp av lättförståelig japanska, där människor från alla länder kan lära sig japanska på ett trevligt och effektiv sätt samtidigt som de delar erfarenheter med varandra.
  2. Utveckla färdigheter för att öka ömsesidig förståelse i ett allt mer internationellt samhälle präglat av mångfald.
  3. Stödja internationell kommunikation och utveckling av vänskapsrelationer genom japanskaundervisning.

Med dessa gemensamma mål har studerande från hela världen samlats på Sendagaya Japanese College och lärt sig japanska.

Språk är inte bara ett verktyg, utan också ett uttryck för ett lands kultur, samhälle och dess folks sätt att tänka. Därför är det mycket viktigt att studera utländska språk för att kunna förstå andra kulturer. Således tror vi att en förenkling av inlärningsprocessen av språk är en viktig komponent för att öka internationell förståelse. Vi på Sendagaya har studerat hur man lär ut japanska som andraspråk effektivt, och har genom detta utvecklat nya pedagogiska metoder och läroböcker. Anledningen till det är att vi tror att japanskaundervisning kommer främja internationella relationer.

Alla vi här på Sendagaya hoppas innerligt att vi kan hjälpa dig att lära dig japanska med nöje.Sendagaya Japanese Institute Group

Ordförande för Sendagaya Japanese College

Om oss

Sidans början