Studentservice

Flerspråkig service

Vi tar hand om varje students behov och erbjuder stöd från när studenterna har anlänt till Japan tills de tar examen. Vi har möjlighet att erbjuda hjälp på följande språk.

Tillgängliga språk

 • Engelska
 • Kinesiska
  (Förenklad & Traditionell)
 • Thailändska
 • Vietnamesiska
 • Indonesiska
 • Arabiska
 • Koreanska
 • Ryska
 • Svenska

Ankomst

Vi åker och hämtar upp studenterna på Narita flygplats och skjutsar dem till elevhemmen. Sen följer vi studenterna till stadshuset så att de kan registrera sig som boende i Japan och också anmäla sig till den nationella hälsoförsäkringen.

 • Arrival
 • Arrival
 • Arrival

Vardagslivssupport

Vi är tillgängliga att kontakta dygnet runt vid nödfall. 

 • Support on Daily Life
 • Support on Daily Life

Närvarokontroll

Vi använder ett digitalt närvarosystem för att kontrollera studenternas närvaro. Vår personal kommer ringa upp dem som är sena eller frånvarande. För dem som har varit frånvarande under en längre period kommer möten och hembesök arrangeras för att förbättra situationen.

Varje students närvaro och studieresultat kommer kunna kontrolleras av lärarna, och om nödvändigt, så kommer vi ringa föräldrarna och studentförmedlingarna för att så snabbt som möjigt ta tag i problemen.

 • Management on Attendance Rate
 • Management on Attendance Rate

Skolliv

Sidans början