Sendagaya-gruppen

Sendagaya uppfyller din önskan om att läsa japanska.

Språk är inte bara ett verktyg, utan också ett uttryck för ett lands kultur, samhälle och dess folks sätt att tänka. Därför är det mycket viktigt att studera utländska språk för att kunna förstå andra kulturer. Således tror vi att en förenkling av inlärningsprocessen av språk är en viktig komponent för att öka internationell förståelse. Vi på Sendagaya har studerat hur man lär ut japanska som andraspråk effektvt, och har genom detta utvecklat nya pedagogiska metoder och läroböcker. Anledningen till det är att vi tror att japanskaundervisning kommer främja internationella relationer.

Alla vi här på Sendagaya hoppas innerligt att vi kan hjälpa dig att lära dig japanska med nöje.

組織図

組織図

  1. Sendagayagruppen bildades 1975 och har sedan dess presterat goda resultat i över 40 år
  2. Över 10 000 personer har slutfört vår japanskalärarutbildning och håller i japanskaundervisning både i och utanför Japan
  3. Högt antal studenter som kommer in på kandidat- och masterutbildningar på japanska högskolor
  4. Samarbeten med många högskolor i och utanför Japan

Yoshioka Educational Foundation

Sendagaya Japanese College  Förberedande utbildning godkänd av Utbildningsdepartementet (För internationella studenter)

Adress 1-1-6, Shimo-Ochiai, Shinjuku-ku, Tokyo
Telefon +813-5337-7001
E-postadress

 

Sendagaya Language School(För internationella studenter)

Adress 1-13-11, Komagome, Toshima-ku, Tokyo
Telefon +813-3942-7001
E-postadress

 

Sendagaya Japanese Institute

Japanese Teachers’ Training Program

Webbsida https://www.jp-sji.org/jp/
Adress 1-26-7, Takadanobaba, Meiten Building 6F, Shinjuku-ku, Tokyo
Telefon +813-6265-9570
E-postadress

 

Japanese College(Korttidsprogram)

Webbadress https://japanese.jp-sji.org/
Adress 1-26-7, Takadanobaba, Meiten Building 6F, Shinjuku-ku, Tokyo
Telefon +813-6457-3778
E-postadress

 

Sendagaya Japanese Institute Attached Japanese School (Stort antal studenter som läser vidare till studier på avancerad nivå)

Webbadress https://www.jp-sji.org/jpc/
Adress 1-1-29, Naka-Ochiai, Shinjuku-ku, Tokyo
Telefon +813-3953-0691
E-postadress

 

Tokyo Supreme Education(Förberedande skola för fortsatta studier på högskolan)

Webbadress https://tse.jp-sji.org/
Adress 3-18-2, Takada, Time Plaza Ise Building 3F, Toshima-ku, Tokyo
Telefon +813-5904-9001
E-postadress

 

 

 

SJI, Inc.(Karrirärcentrum)

Adress 3-18-2, Takada, Time Plaza Ise Building 3F, Toshima-ku, Tokyo
Telefon +813-5904-9005

 

Sendagaya Japanese Institute-gruppens historia

1975 Grundad i Sendagaya, Shibuya, Tokyo
1976 Japanskalärarutbildningen (Japanese Teachers’ Training Program) grundas
1990

Samarbete med ASEAN där studenter studerade “japanska för turism”

Samarbete med The Japanese International Development Organization och Bengaluru, Indien för japanskautbildning för SE.

1991

Samarbete med China-Japan Friendship Hospital i Beijing för att utbilda personal i japanska

1992

Förfrågan från det vietnamesiska utbildningsdepartmentet om att utbilda 100 vietnamesiska japanskalärare

1995

Förfrågan från utbildningsdepartmentetet i Queensland, Australien om att utbilda japanskalärare

2000

SJI International College Gold Coast öppnas i Australien

2001

25 års-jubileum, samarbete med ”den japanska filharmoniska symfoniorkesterns 118:e söndagskonsert”

2002 Grundande av Yoshioka Educational Foundation Sendagaya Japanese College i Takada, Toshima, Tokyo
2006

Utsedd av det japanska utbildningsdepartementet till officiell institution för förberedande utbildning

Grundande av Sendagayas Kina-kontor i Dalian

2007

Förfrågan om att hålla i japanskaundervisningen i projektet “Utlänningar som bor i Japan” från Kulturverket

2007 - 2011 förfrågan om att hålla i volontärlekioner i japanska från Kulturverket

2011

Utgivning av “Övningstentamen för JLPT N1 1”, ”Övningstentamen för JLPT N1 2”, 

”Övningstentamen för JLPT N2 1” och ”Övningstentamen för JLPT N2 2”

2016

Sendagayas vietnamkontor grundas

Stanton English School grundas

Sendagaya Japanese Colleges andra campus grundas

2017

Sendagaya Japanese Institute Attached Japanese Schools tredje byggnad grundas

Sendagaya Language School i Komagome, Toshima, Tokyo grundas

Tokyo Supreme Education grundas

Om oss

Sidans början