การเรียนการสอน

การเรียนการสอนของสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ

หลักสูตรเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยคือหลักสูตรสำหรับผู้ที่จะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียนวิชาชีพในประเทศญี่ปุ่น

เสริมสร้างความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่นให้สอบเข้าได้และสามารถเรียนได้ดีในสถาบันที่สอบเข้าได้

การเรียนการสอน

PAGETOP