Học phí

Khóa học dự bị Đại học

Trường hợp nhập học tháng 4

khóa 2 năm

Trường hợp nhập học tháng 10

khóa 1 năm 6 tháng

Lệ phí năm học đầu tiên (cho khóa 2 năm và khóa 1 năm 6 tháng)

Phí hồ sơPhí nhập họcHọc phíPhí trang thiết bịBảo hiểmTổng chi phí 1 năm
20,000 yên 60,000 yên 690,000 yên 40,000 yên 6,000 yên 816,000 yên

Từ lần đóng thứ 2 trở đi, học viên có thể đóng theo hình thức 6 tháng 1 lần.

Tổng chi phí toàn khóa học 2 năm

Lần 2Lần 3Tổng 2 năm
345,000 yên 345,000 yên 1,506,000 yên

Tổng chi phí khóa 1 năm 6 tháng

Lần 2Tổng chi phí 1 năm 6 tháng
345,000 yên 1,161,000 yên

※ Tiền giáo trình là 3.000 yên, đóng riêng 3 tháng 1 lần.

Phương thức chi trả

Nộp tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng được chỉ định bởi nhà trường

Ngân hàng thụ hưởng The Bank of Tokyo-  Mitsubishi UFJ, Branch Takanobaba
Đơn vị thụ hưởng Yoshioka Educational Foundation
Số tài khoản 1874496
Swift Code BOTKJPJT
Mã chi nhánh 053

Học phí và học bổng

PAGETOP