Sendagayas resultat

Bevis på resultat och förtroende – Förberedande utbildning certifierad av det japanska utbildningsdepartementet

  • Det japanska utbildningsdepartementet har endast certifierat färre än 30 skolor för förberedande utbildning i Japan.
  • Internationella studenter som har studerat 10 eller 11 år i sina hemländer och som ännu inte uppfyller antagningskraven till japanska högskolor, kan genom att läsa på vår skola få högskolebehörighet i Japan.
  • På vår skola lär vi inte bara ut japanska, utan även alla andra nödvändiga ämnen för att söka in till japanska högskolor såsom matematik, naturvetenskap och Japan & världen.

Antagningsresultat för fortsatta studier

Många studenter från Sendagaya uppfyller sina drömmar.

Statistik över studenter som fortsatte läsa på högre utbildning 2020

Antal antagna till utbildning på avancerad nivå

Statliga högskolor 22%
Waseda University, Keio University eller Sophia University 15%
Meiji University, Aoyama Gakuin University, Rikkyo University, Chuo University, Hosei university eller Gakushuin University 17%
Doshisha University eller Ritsumeikan University 5%

Antal antagna elever till utbildning på grundnivå

Statliga högskolor 10%
Waseda University, Keio University eller Sophia University 2%
Meiji University, Aoyama Gakuin University, Rikkyo University, Chuo University, Hosei university eller Gakushuin University 6%
Kansai University, Kwansei Gakuin University, Doshisha University eller Ritsumeikan University 5%

Här är 2020 års statistik

Om oss

Sidans början