Årsschema

Vårterminen (April - September)

April

 • Skolstart, informationsmöte
 • Vårutflykt (Enskilt för varje klass)
 • Hälsoundersökning

Maj

 • Övningstentamen på skolan

Juni

 • Första tillfället för EJU
 • Mitterminsprov

Juli

 • Första tillfället för JLPT
 • Tanabatafestivalsdekorationer
 • Informationsmöte om högskolestudier

Sommarlov(Slutet av juli - början av aug)

Augusti

 • Slutprov
 • April Term

 • April Term

 • April Term

Höstlov (Slutet av sep - början av okt)

Höstterminen (Oktober - Mars)

Oktober

 • Skolstart, informationsmöte, klassindelning
 • Höstutflykt (Enskilt för varje klass)
 • Hälsoundersökning

November

 • Andra tillfället för EJU
 • Mitterminsprov

December

 • Andra tillfället för JLPT
 • Informationsmöte om högskolestudier
 • Slutprov

Vinterlov(Slutet av dec - början av jan)

Mars

 • Skolavslutning
 • event

 • event

 • event

Skolliv

Sidans början