Lektionerna

Alla studerande lär sig japanska från både
“allmäna japanskakurser” och “valbara kurser”

”Allmäna japanskakurser” – Skapade för att höja studenternas praktiska språkfärdighet.

Kurserna anpassas efter studenternas nivå!

  • Kurserna är uppdelade i nio nivåer.
  • Även på samma nivå anpassar vi kurserna efter studenternas studietakt och japanskakunskap.

Under lektionerna siktar vi på att öka studenternas japanskakunskap och praktiska språkfärdighet!

  • När vi lär oss nya ord och fraser, fokuserar vi på att låta studenterna faktiskt använda de nya orden och fraserna själva.

Detaljerad koll av studenternas förståelse!

  • Vi kontrollerar i detalj hur väl alla har förstått lektionsinnehållet efter varje kapitel med ett test.
  • Vi kontrollerar studenternas talfärdighet och skritliga färdighet regelbundet.

Fullt stöd!

  • Varje klass har en klassföreståndare som har utvecklingssamtal med studenterna. Under dessa samtal diskuterar vi studiemetoder och framtidsplaner.
  • Vi ser över studenternas nivå regelbundet baserat på testresultat, så att alla kan läsa i den klass som bäst passar deras nivå. (Studenter som visar framfötterna och lär sig om nya ämnen som inte har tagits upp i skolan kan läsa i en snabb klass och studenter som vill ta det lugnt i sina studier kan läsa i en långsam klass.)

Kursöversikt

På två år kommer studenternas japanska ha gått från nybörjarnivå till avancerad nivå.

 

(Exemplet är baserat på skolstart i april på nybörjarnivå.)

År År 1 År 2
Period April - juni Juli - september Oktober - december Januari - mars April - juni Juli - september Oktober - mars
Allmäna japanskakurser
Valbara kurser
Japanskanivå (JLPT) N5 N4 N3 N2 N1 Högre än N1
När du nått lägre mellannivå kan du läsa valbara kurser.

Utbildning

Sidans början