Đào tạo

Các chương trình đào tạo của Trường Nhật ngữ Sendagaya

Khóa dự bị Đại học là khóa học dành cho những học viên có nguyện vọng học lên đại học, cao học và các trường cao đẳng – nghề. Bên cạnh mục tiêu là đỗ kì thi đầu vào, nhà trường còn giúp các học viên nâng cao trình độ tiếng Nhật để tham gia vào các tiết học tại các trường đại học, cao học một cách hiệu quả.

Đào tạo

PAGETOP