Hantering av personuppgifter

Denna webbsida sköts av Yoshioka Educational Foundation (nedan omnämnt som företaget). Vi arbetar för att de personuppgifter, som vi samlar in, behandlas och skyddas av lagen för skydd av personuppgifter.

Om hantering av personuppgifter

Företaget begränsar sitt användande av de insamlade personuppgifterna på följande sätt:

(1) Dokumentförsändelser och kontakt

(2) Antagningsprocess och visumansökan

(3) Delning av arbetsrelaterad information inom Sendagayagruppen

(4) Andra ändamål som har att göra med ovanstående

Delning av personuppgifter till tredje part

Företaget delar inte med sig av personuppgifter till tredje part förutom i följande fall:

(1) När personen i fråga har samtyckt till det

(2) När det har krävts av lag

(3) När fara för någons liv eller nödfall har kunnat bekräftas

Dispens

Företaget kan inte ta ansvar för kundernas personuppgifters säkerhet på webbsidor som länkas till från denna webbsida.

Frågor och klagomål angående hantering av personuppgifter

Vid frågor och klagomål angående hantering av personuppgifter, var god och kontakta oss:

 

Student Office, Sendagaya Japanese College

Yoshioka Educational Foundation

Tel: +81-3-5337-7001 Fax: +81-3-5332-6696

E-post: info@jp-sji.org

Sidans början