Sendagaya Group –
Đứng đầu về giáo dục tiếng Nhật

Trường Nhật ngữ Sendagaya được thành lập năm 1975 có trụ sở tại Shibuya, Tokyo.

Trường được Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản công nhận là một trong những cơ sở giáo dục được phép đào tạo Khóa dự bị Đại học vào năm 2006.

Giới thiệu

PAGETOP