Các quy định liên quan đến sử dụng thông tin cá nhân

Trang web này được điều hành bởi Học viên giáo dục Yoshioka (sau đây gọi là "Nhà trường"). Theo "Luật bảo mật thông tin cá nhân", Nhà trường sẽ xử lý và bảo mật thông tin cá nhân như sau:

Về việc sử dụng thông tin cá nhân

Nhà trường sẽ sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích sau

(1) Liên lạc/ chuyển tài liệu

(2) Kỳ thi nhập học/ Chuẩn bị hồ sơ xin cấp thị thực

(3) Chia sẻ thông tin trong phạm vi công việc của Sendagaya Gruop

(4) Các công việc khác có liên quan trong phạm vi kể trên

Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Nhà trường sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba, trừ những trường hợp sau:

(1) Khi có sự đồng ý của cá nhân đó

(2) Khi được yêu cầu theo luật và quy định

(3) Khi xảy tra sự cố khẩn cấp đối với cá nhân đó

Lưu ý

Nhà trường không chịu trách nhiệm đảm bảo sự an toàn thông tin cá nhân của bạn trên các trang web liên kết không liên kết với nhà trường

Tư vấn - khiếu nại liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân

Để được tư vấn và khiếu nại liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ Bộ phận phu trách học viên quốc tế của Nhà trường.

 

Học viện giáo dục Yoshioka 

Trường Nhật ngữ Sendagaya

Bộ phận phu trách học viên quốc tế 

Điện thoại: 03-5337-7001 Fax: 03-5332-6696

Email: info@jp-sji.org

PAGETOP