Sendagaya Japanese College

Khóa học Dự bị Đại học

Chương trình được Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản công nhận, dành cho những người muốn nắm bặt được những kỹ năng cần thiết để tiếp tục học tập tại Nhật Bản.

Khóa học Toàn diện

Chương trình dành cho những người muốn nắm bắt được những kỹ năng nghe, nói, đọc, và viết phổ thông.

Khóa Học Đặc Biệt

Khóa Học Chuẩn bị cho Kỳ thi Sát Hạch Chuẩn Tiếng Nhật, N1/N2
Khóa học chuẩn bị cho kỳ thi tiêu chuẩn đối với tiếng Nhật Thương mại

Các Bài Học Dành cho Cá nhân/ Cac bài học dành cho Nhóm

Nội dung và lịch biểu được tùy chỉnh theo nhu cầu cá nhân.

Hướng dẫn Tại chỗ

Các cội dung được thiết kế và lịch biểu được tùy chỉnh theo nơi làm việc hoặc nơi cư trú.