Thành tích

Được tin tưởng và công nhận – Được phép Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản công nhận trường là một trong những cơ sở giáo dục được phép đào tạo Khóa dự bị Đại học

  • 日本の文部科学省が指定している準備教育課程がある日本語学校は、わずか30校未満です。 
  • Đối với du học sinh, cần hoàn thành hết 10 hoặc 11 năm học của bậc trung học phổ thông trong nước, đối với học viên có nguyện vọng học lên đại học là 12 năm. Những học viên không đáp ứng đủ điều kiện trên – nếu hoàn thành khóa dự bị Đại học - vẫn sẽ có cơ hội để học lên đại học và cao học.
  • Học viên không chỉ có các giờ học tiếng Nhật mà còn có các giờ học bổ sung kiến thức cơ bản về toán học, lý học, môn học tổng hợp.

Kết quả thực tế

Đã có nhiều học viên tốt nghiệp và đạt được mục tiêu của mình

Tỉ lệ học lên các bậc học cao hơn vào năm 2020 như sau

Tỉ lệ học lên cao học
( hệ chính quy )

Đại học quốc lập 22%
Đại học Waseda, Đại học Keio, Đại học Shophia 15%
Đại học Gakushuin, Đại học Meiji, Đại học Aoyama, Đại học Rikkyo, Đại học Chuo, Đại học Hosei 17%
Đại học Doshisha, Đại học Ritsumeikan 5%

Tỉ lệ học lên đại học

Đại học quốc lập 10%
Đại học Waseda, Đại học Keio, Đại học Shophia 2%
Đại học Gakushuin, Đại học Meiji, Đại học Aoyama, Đại học Rikkyo, Đại học Chuo, Đại học Hosei 6%
Đại học Kansai, Đại học Doshisha, Đại học Ritsumeikan 5%

Tỉ lệ học lên các bậc học cao hơn vào năm 2020 như sau

Giới thiệu

PAGETOP