Thời gian biểu

Nhập học tháng 4 (Tháng 4 – tháng 9)

Tháng  4

 • hướng dẫn cho học viên mới nhập học
 • thu (hoạt động ngoại khóa)
 • Khám sức khỏe

Ttháng 5

 • Thi thử

Ttháng 6

 • Kì thi đầu vào Đại học lần 1 (tháng 6)
 • Thi giữa kỳ
 • Kì thi năng lực tiếng Nhật lần 1 (tháng 7)

Tháng 7

 • Trang trí cho lễ Thất Tịch
 • Hội thảo giới thiệu các trường đại học và cao học

Nghỉ hè(Cuối tháng 7 – trung tuần tháng 8)

Tháng 8

 • Thi cuối kỳ
 • イベント

 • イベント

 • イベント

Nghỉ thu Cuối tháng 9 - đầu tháng 10

Nhập học tháng 10 (Tháng 10 – tháng 3)

Tháng 10

 • Nhập học và hướng dẫn cho học viên mới nhập học, phân lớp
 • Dã ngoại mùa thu (hoạt động ngoại khóa)
 • Khám sức khỏe

Tháng 11

 • Kì thi đầu vào Đại học lần 2 (tháng 11)
 • Thi giữa kỳ

Tháng 12

 • Kì thi năng lực tiếng Nhật lần 2 (tháng 12)
 • Hội thảo giới thiệu các trường đại học và cao học
 • Thi cuối kỳ

Nghỉ đông(Cuối tháng 12 – đầu tháng 1)

Tháng 3

 • Tốt nghiệp
 • イベント

 • イベント

 • イベント

Cuộc sống học đường

PAGETOP