Giờ học

Học viên sẽ tham gia 2 lớp học: Tiếng Nhật tổng hợp và Lớp tự chọn

Lớp tiếng Nhật tổng hợp nhằm nâng cao khả năng ứng dụng tiếng Nhật vào trong công việc, học tập và nghiên cứu

Các lớp học phù hợp với từng trình độ

  • Các lớp học tài trường Nhật ngữ Sendagaya được chia thành 9 trình độ khác nhau
  • Cùng trình độ nhưng học viên sẽ được phân lớp dựa vào khả năng ứng dụng và khả năng tiếp thu

Nâng cao khả năng ứng dụng và vốn kiến thức thông qua các giờ học

  • Ngoài việc học từ vựng và các cấu trúc mới, nhà trường còn chú trọng vào việc nâng cao khả năng thực hành

Kiểm tra học viên

  • Bằng những bài kiểm tra sau mỗi bài học, nhà trường có thể đánh giá được mức độ hiểu bài của từng học viên.
  • Bài kiểm tra định kì với phần thi viết luận và phần thi nói sẽ đánh giá được khả năng ứng dụng tiếng Nhật của học viên

Hỗ trợ học viên

  • Các giáo viên chủ nhiệm sẽ có những buổi trao đổi với học viên của mình Nội dung của các buổi trò chuyện sẽ thường là phương pháp học tập và tiến trình học tập 。
  • Sau các bài kiểm tra định kì, học viên sẽ được đánh giá lại trình độ và được xếp vào học lớp phù hợp với trình độ của mình. Các học viên thực sự hiểu bài và có khả năng học tập tốt sẽ được học những lớp có tiến độ nhanh hơn. Ngược lại, các học viên muốn học chậm hơn sẽ được vào các lớp có tiến độ chậm hơn

Các khóa học

Sau 2 năm, trình độ của học viên sẽ từ sơ cấp lên thượng cấp

 

<Đối với các học viên nhập học vào tháng 4 ở trình độ sơ cấp>

Năm Năm1 Năm2
Tháng 4~6 7~9 10~12 1~3 4~6 7~9 10~3
Lớp tiếng Nhật tổng hợp
Lớp học tự chọn tùy theo mục đích
Các trình độ(JLPT) N5 N4 N3 N2 N1 và trên N1

※Từ trình độ sơ - trung cấp,học viên sẽ bắt đầu các lớp học tự chọn

Đào tạo

PAGETOP