Chế độ học bổng

Trường có thể tiến cử nhiều loại học bổng.

Điều kiện của các loại học bổng có sự khác biệt, học viên vui lòng liên hệ nhà trường để biết thêm chi tiết.

Học bổng danh dự SJI

Thời gian xét học bổng 2 lần/ năm (mùa xuân và mùa thu)
Số tiền được hỗ trợ Số tiền học bổng được nhận tùy thuộc vào thành tích của học viên. Học bổng mức cao nhất mà học viên có thể nhận được là 300.000 yên
Số người (Sendagaya Group) Ước lượng tống số khoảng 100 người/ năm

Học bổng hỗ trợ sinh viên nước ngoài tại Nhật Bản

Thời gian xét học bổng 2 lần một năm (mùa xuân và mùa thu)
Số tiền được hỗ trợ 48.000 yên/ tháng (trong vòng 12 tháng)
Số người (Sendagaya Group) Ước lượng tổng số khoảng 15 đến 20 người/ năm

Học bổng Kyoritsu

Thời gian xét học bổng 1 lần/ năm
Số tiền được hỗ trợ 60.000 yên/ tháng (trong vòng 12 tháng)
Số người 1 người

Học bổng Takayama (quỹ Giáo Dục Quốc Tế Takayama)

Thời gian xét học bổng 1 lần/ năm
Số tiền được hỗ trợ 60.000 yên/ tháng (trong vòng 12 tháng)
Số người 1 người

Thành tích Học bổng

Năm 2020

Trước năm 2019

Học phí và học bổng

PAGETOP