Kết quả thực tếa

Năm 2020 Cao học(347 người) Đại học(373 người) Trung cấp(243 người)
Năm 2019 Cao học(337 người) Đại học(344 người) Trung cấp(332 người)
Năm 2018 Cao học(364 người) Đại học(379 người) Trung cấp(275 người)
Năm 2017 Cao học(355 người) Đại học(328 người) Trung cấp(246 người)
Năm 2016 Cao học (264 người) Đại học (267 người) Trung cấp (161 người)
Năm 2015 Cao học (190 người) Đại học (226 người) Trung cấp (145 người)
Năm 2014 Cao học (165 người) Đại học (223 người) Trung cấp (124 người)

Thành tích (Tháng 3 năm 2021)

(Trong đó, 373 học viên học tiếp lên đại học, 347 học viên học tiếp lên cao học, 243 học viên học tiếp lên các trường trung cấp - nghề)

Đại học

(Các trường Đại học Quốc lập)

Đại học Hokkaido, Đại học Nagoya, Đại học Osaka, Đại học Yamagata, Đại học Akita, Đại học Fukushima, Đại học Niigata, Đại học Gunma, Đại học Shinshu,Đại học Yamanashi, Đại học Shizuoka, Đại học Gifu, Đại học Mie, Đại học Hiroshima, Đại học Miyazaki, Đại học Nagasaki, Đại học Kagoshima, Đại học Kyushu,Đại học Ryukyu, Đại học Điện tử Truyền thông, Đại học Kinh tế Takazaki, Đại học Thành phố Yokohama, Đại học Thành phố Tokyo, Đại học Thành phố Osaka, Đại học Khoa học Kỹ thuật Toyohashi, Đại học Dệt may Công nghệ Kyoto, Các trường khác

Các trường Đại học Tư lập

Đại học Keio, Đại học Waseda, Đại học Sophia, Đại học Aoyama Gakuin, Đại học Chuo, Đại học Hosei, Đại học Meiji, Đại học Rikkyo, Đại học Ritsumeikan, Đại học Kansai, Đại học Toyo, Đại học Teikyo, Đại học Nihon, Đại học Senshu, Đại học Khoa học Tokyo, Đại học Meiji Gakuin, Đại học Kansai Gakuin, Các trường khác

Cao học

(Các trường Đại học Quốc lập)

Trường Cao học Đại học Tokyo, Trường Cao học Đại học Công Nghiệp Tokyo, Trường Cao học Đại học Nagoya, Trường Cao học Đại học Hokkaido, Trường Cao học Đại học Osaka, Trường Cao học Đại học Tsukuba, Trường Cao học Đại học Saitama, Trường Cao học Đại học Kobe, Trường cao học Đại học Kobe, Trường Cao học Đại học Kanazawa, Trường Cao học Đại học Saga, Trường Cao học Đại học Thành phố Yokohama, Trường Cao học Đại học Giáo dục Hokkaido, Các trường khác

(Các trường Đại học Tư lập)

Trường Cao học Đại học Keio, Trường Cao học Đại học Waseda, Trường Cao học Đại học Aoyama Gakuin, Trường Cao học Đại học Sophia, Trường Cao học Đại học Rikkyo, Trường Cao học Đại học Meiji, Trường Cao học Đại học Hosei, Trường cao học Đại học Komazawa, Trường Cao học Đại học Nihon, Các trường khác

Trường Cao đẳng – nghề

Trung cấp nghề Du lịch Tokyo, Trung cấp nghề Du lịch & Khách sạn Sundai, Trung cấp nghề HAL Tokyo, Trung cấp nghề Nihon Kogakuin, Trung cấp nghề Nihon Kogakuin Hachioji, Trung cấp nghề Điện tử Nhật Bản, Trung cấp nghề Nấu ăn và Làm Bánh Yamanote, Học viện Thời trang Văn hóa, Trung cấp nghề Hoạt hình Tokyo , Trung cấp nghề Trang sức Hiko Mizuno, Trung cấp nghề Ô tô Yomiuri, Trung cấp nghề Kinh doanh Nakano, Trung cấp nghề Waseda Bunri, Trung cấp nghề Ngoại ngữ Shibuya , Trung cấp nghề Nghệ thuật giao tiếp Tokyo, Trung cấp nghề Ngoại ngữ Gregg, rung cấp nghề Đồ họa CAD, Các trường khác

Tiến trình học tập

PAGETOP