Kết quả thực tếa

Năm 2016 Cao học (264 người) Đại học (267 người) Trung cấp (161 người)
Năm 2015 Cao học (190 người) Đại học (226 người) Trung cấp (145 người)
Năm 2014 Cao học (165 người) Đại học (223 người) Trung cấp (124 người)

Thành tích (Tháng 3 năm 2017 có 842 học viên tốt nghiệp)

(Trong đó, 264 học viên học tiếp lên đại học, 267 học viên học tiếp lên cao học, 161 học viên học tiếp lên các trường trung cấp - nghề, 5 học viên học tiếp lên cao đẳng và các trường hợp khác)

Đại học

(Các trường Đại học Quốc lập)

Đại học Osaka, Đại học Kyushu, Đại học Tsukuba, Đại học Kobe, Đại học Chiba, Đại học Tokyo Metropolitan, Đại học Yokohama City, Đại học Osaka Kyoiku, Đại học Thành phố Osaka, Đại học Iwate, Đại học Ibaraki, Đại học Utsunomiya, Đại học Shizuoka, Đại học Shinshu, Viện Công nghệ Nagoya,…

Các trường Đại học Tư lập

Đại học Waseda, Đại học Keio, Đại học Sophia, Đại học Gakushuin, Đại học Meiji, Đại học Aoyama Gakuin, Đại học Rikkyo, Đại học Chuo, Đại học Hosei, Đại học Kansai, Đại học Kwansei Gakuin, Đại học Doshisha, Đại học Ritsumeikan, Đại học Khoa học Tokyo, Đại học Nông nghiệp Tokyo, Viện Công nghệ Shibaura, Đại học Nghệ thuật Musashino, Đại học Nghệ thuật Tama,…

Cao học

(Các trường Đại học Quốc lập)

Đại học Tokyo (khoa sau Đại học), Đại học Tsukuba, Viện Công nghệ Tokyo, Trường Đại học Osaka, Trường Đại học Kyushu, Đại học Tsukuba Graduate School, Trường Yokohama National University, Trường Y Yugi Medical, Đại học  Điện-Truyền thông ( khoa Sau đại học),…

(Các trường Đại học Tư lập)

Đại học Waseda, Đại học Keio, Đại học Sophia, Đại học Gakushuin, Đại học Meiji, Đại học Aoyama Gakuin, Đại học Rikkyo, Trường Đại học Chuo, Trường Đại học Hosei, Trường Đại học Kansai, Trường Đại học Doshisha, Học viện Công nghệ Shibaura, Trường Đại học Nghệ thuật Tama,…

Trường Cao đẳng – nghề

Học viện Thời trang Bunka, Trường Chuyên môn Toho Gakuen, Trường Cao đẳng Animation Tokyo, Trường Anime Osaka, Học viện Ngoại ngữ Nhật Bản, Học viện Ngoại ngữ Tokyo, Học viện Du lịch Tokyo, Trường Cao đẳng Du lịch và Khách sạn JTB, HAL Tokyo, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nhật Bản, Trường Đào tạo Lắp ráp và sửa chữa Ô tô Tokyo, Trường Cao đẳng Kinh doanh và Ngoại ngữ Sundai, Các trường khác...

Tiến trình học tập

PAGETOP