Các lớp chọn

Nhà trường sẽ tiến hành xếp lớp chọn các học viên (phù hợp với mục tiêu, nhu cầu của học viên)

Trường tổ chức các lớp chọn dành cho các học viên từ trình độ sơ - trung cấp. Các lớp chọn bao gồm các lớp luyện thi dành riêng cho những học viên muốn học tiếp lên cao học, các lớp luyện thi JLPT dành cho học viên muốn học tiếp lên các trường cao đẳng - nghề và cả các lớp dành riêng cho các bạn chỉ muốn thi JLPT mà không có ý định học lên cao hơn. Ngoài thời gian học tiếng Nhật tổng quát, phương pháp giảng dạy của trường sẽ giúp học viên có thể phát triển cân bằng cả 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.   

Thời gian biểu (ví dụ)

Thời gian biểu (các lớp trung cấp)

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
1 Đọc hiểu Ngữ pháp Ngữ pháp Nói Nghe hiểu
2
3 Bài luận Các lớp chọn Các lớp chọn Các lớp chọn Chữ Hán + Từ mới
4
5 Các lớp chọn Các lớp chọn

Tiến trình học tập

PAGETOP