เกี่ยวกับ SJC

ข้อมูลทั่วไป

Sendagaya Japanese Institute Group
Sendagaya Japanese College

 • 10 ต.ค. 2518 ก่อตั้ง Sendagaya Japanese Institute
 • 30 ม.ค. 2547 ก่อตั้ง Sendagaya Japanese School และ Yoshioka Educational Foundation
 • ได้รับการรับรองจากสมาคมเพื่อการส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่น (Association for the Promotion of Japanese Language Education)
 • โรงเรียนในเครือของสภาการศึกษาสำหรับครูสอนภาษาญี่ปุ่น

ผู้แทน Masaki Yoshioka

ธุรกิจหลัก

 • สอนภาษาญี่ปุ่นให้ชาวต่างชาติ
 • พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
 • สิ่งพิมพ์
 • ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอื่นๆ นอกเหนือไปจากที่ระบุด้านบน

Sendagaya Japanese School

1-1-6 Shimo-Ochiai Shinjuku-ku Tokyo 〒161-0033
โทร : 03-5337-7001  โทรสาร : 03-5332-6696  อีเมล : info@jp-sji.org

สารจากประธาน และหลักการด้านการศึกษา

Masaki Yoshioka

Sendagaya Japanese School และ Sendagaya Japanese Institute (S.J.I.) Group มีจุดมุ่งหมายเพื่อ

 1. มอบบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของคนทุกเชื้อชาติให้ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยความสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ โดยใช้ภาษาญี่ปุ่นที่เข้าใจง่าย
 2. พัฒนาทักษะ ความสามารถให้เกิดความเข้าใจตรงกันในสังคมสากลที่มีความหลากหลาย
 3. ส่งเสริมให้มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้ามเชื้อชาติ และ้เกิดความสัมพันธ์ฺอันดีผ่านการเรียนภาษาญี่ปุ่น

S.J.I. Group ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2518 โดยมีจุดประสงค์ดังที่กล่าวไว้ด้านบนเป็นหลักการด้านการศึกษาของเรา นับตั้งแต่นั้น เรื่อยมามีนักเรียนจำนวนมากจากหลายประเทศทั่วโลกจบการศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นจากแผนการเรียนที่หลากหลายที่เปิดสอนในโรงเรียนของเรา

นอกจากคำพูดจะเป็นวิธีการสื่อสารแล้ว ยังถ่ายทอดความคิดของบุคคล รวมถึงวัฒนธรรมและสังคมของประเทศด้วย การเรียนภาษา ต่างประเทศมีบทบาทสำคัญในการเข้าใจวัฒนธรรมต่างชาติ ดังนั้น ผมคิดว่าการทำให้การเรียนเป็นสิ่งง่าย จึงเป็นวิธีการที่มีีความสำคัญ ในการส่งเสริมความเข้าใจในระดับสากล ผลที่ตามมาก็คือ Sendagaya Japanese School และ S.J.I. Group ได้ทำการวิจัย และจัดทำแบบเรียนและวิธีการสอนเพื่อช่วยให้นักเรียนต่างชาติที่ไม่ได้มีภาษาแม่เป็นภาษาญี่ปุ่น มีความเข้าใจภาษาต่างชาติ เช่น ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้ เพราะผมเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าการเรียนภาษาญี่ปุ่นจะมีประโยชน์ในการสื่อสารแลกเปลี่ยนในระดับ สากล

พนักงานสอนของSendagaya Japanese School และ S.J.I. Group มุ่งมั่นที่จะเป็นคู่หูของคุณ และทำให้การเรียนภาษาญี่ปุ่น ของคุณเป็นเรื่องสนุกสนาน

Masaki Yoshioka
ประธาน
Sendagaya Japanese School
Sendagaya Japanese Institute Group

ข้อดีของ S.J.I.

S.J.I. เป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นซึ่งก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2518 จวบจนถึงปัจจุบัน มีนักเรียนกว่า 20,000 คนจากมากกว่า 100 ประเทศเข้าเรียนภาษาญีุ่ปุ่นที่โรงเรียนของเรา มีคนมากมายเข้าเรียนที่นี่ ทั้งนักธุรกิจ นักเรียน แม่บ้าน นักวิจัย และอาชีพอื่นๆ

ข้อดีข้อที่ 1: เปิดสอนหลากหลายหลักสูตร

มีหลักสูตรหลากหลายประเภทเปิดสอนในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน คุณจึงสามารถเลือกหลักสูตรที่เหมาะกับคุณได้มากที่ีสุด

ข้อดีข้อที่ 2: มี โอกาสที่จะได้สื่อสารกับคนพื้นเมืองชาวญี่ปุ่น

S.J.I. มีหลักสูตรอบรมครูสอนภาษาญี่ปุ่น ดังนั้น จึงมีโอกาสสูงมากที่จะได้พูดคุยกับนักเรียนชาวญี่ปุ่นที่กำลังฝึกอบรมเป็นครูสอน ภาษาญี่ปุ่น และได้ฟังชาวญี่ปุ่นสนทนากัน ในบางหลักสูตร คุณอาจยังได้เข้าร่วมเรียนบางบทเรียนพร้อมกับชาวญี่ปุ่นคนอื่นๆ ด้วย

ข้อดีข้อที่ 3: คุณจะได้พบกับนักเรียนจากทั่วโลก

จนถึงทุกวันนี้ มีนักเรียนจากประเทศต่างๆ กว่า 100 ประเทศเข้าเรียนที่ S.J.I. สามารถดูข้อมูลล่าสุดได้ที่นี่

ข้อดีข้อที่ 4: ครูทุกคนเข้ารับการอบรมเพื่อใช้วิธีการสอนที่เหมือนกัน

บทเรียนต่างๆ จัดทำขึ้นมาโดยครูที่สำเร็จหลักสูตร การฝึกอบรมครูสอนภาษาญี่ปุ่น (Japanese Teacher Training Course) จาก S.J.I. ดังนั้นจึงสามารถรักษาคุณภาพของบทเรียนจากการใช้วิธีการสอนแบบเดิมไว้ได้อย่างต่อเนื่อง

ข้อดีข้อที่ 5: ใช้แบบเรียนดั้งเดิมซึ่งจัดทำขึ้นโดย S.J.I.

สำหรับบทเรียนแบบกลุ่มในระดับพื้นฐาน จะใช้ชุดแบบเรียนดั้งเดิมชื่อ ญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร ซึ่งจัดทำขึ้นโดย S.J.I. ชุดแบบเรียนนี้ แต่งขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่าย แม้ผู้เรียนจะเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกก็ตาม นอกจากนี้ยังสามารถฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่น พื้นฐานได้อย่างครอบคลุมโดยใช้แบบเรียนหลัก สมุดงาน สมุดแบบฝึกหัด และ แผ่น CD