การศึกษาที่ SJC

ลักษณะและวิธีการสอนของเรา

แนวความคิดทั่วไปคือ การสอนโดยการวิเคราะห์และการจัดระเบียบจากมุมมองของผู้ที่กำลัีงเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น

1. สอนโดยไม่ใช้การแปล

ทั้งนี้เพราะการสร้างนิสัยให้คิดสื่อความและปัญหาเป็นภาษาญี่ปุ่นนับตั้งแต่ตอนเริ่มต้น ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ
  ครูของเราจะใช้ภาพและท่าทาง หรือภาษาญี่ปุ่นซึ่งนักเรียนสามารถเข้าใจได้ ในการสอนคำใหม่ๆ โดยไม่ใช้การแปล

2. สอนโดยใช้กฏ

การจดจำกฎการผันกริยาและคำคุณศัพท์ได้จะทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. สอนโดยหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดที่ใกล้เคียงกัน

การพยายามจดจำคำที่คล้ายคลึงกันพร้อมกันอาจทำให้สับสนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มเรียน

4. สอนโดยจำกัดข้อมูลในปริมาณที่นักเรียนจะสามารถจดจำได้

นักเรียนไม่สามารถจดจำทุกอย่างได้เมื่อได้รับข้อมูลมากๆ ในเวลาเดียวกัน

5. สอนในลักษณะเดียวกัน แม้จะมีครูสอนต่างคนกันก็ตาม

เมื่อใช้วิธีการสอนพื้นฐานเหมือนกัน นักเรียนจะไม่รู้สึกสับสนเมื่อมีครูสอนหลายท่านในห้องเดียวกัน หรือมีการเปลี่ยนครูผู้สอน กลางคัน

ครูของเราทุกคนต่างสำเร็จหลักสูตร การฝึกอบรมครูสอนภาษาญี่ปุ่น (Japanese Teacher Training Course) จาก S.J.I ด้วยคะแนนดีเยี่ยม

※ขึ้นอยู่กับภูมิหลังและความต้องการของนักเรียน บางครั้งเราอาจใช้แบบเรียนที่มีคำแปลรวมอยู่ด้วย หรือรายการคำศัพท์ที่มีคำแปล สำหรับการศึกษาเองที่บ้าน

อุปกรณ์การเรียนการสอน

อุปกรณ์การเรียนการสอนดั้งเดิม

แบบเรียนภาษาญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร เล่มที่ 1, 2 และ 3 อุปกรณ์การเรียนการสอนดั้งเดิม

เป็นแบบเรียนระดับขั้นพื้นฐานและก่อนขั้นกลาง โดยเน้นที่การสื่อสาร   แต่ละบทเรียนจะเป็น บทสนทนา ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป และมีคำถามแบบฝึกหัดเกี่ยวกับประโยค โครงสร้างไวยากรณ์ที่ใช้ในบทสนทนาและข้อความ ซึ่งแต่งขึ้นในลักษณะที่จะเสริมสร้างทักษะไวยากรณ์อย่างเป็นธรรมชาติ ไปจนถึงระดับก่อนขั้นกลาง

สมุดงาน

สมุดงานภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร เล่ม 1, 2 และ 3 อุปกรณ์การเรียนการสอนดั้งเดิม

คำถามทบทวนสิ่งที่เรียนไปแล้วจากแบบเรียน
  มีคำถามที่ช่วยให้เข้าใจประเด็นสำคัญต่างๆ ในแต่ละบทของแบบเรียน

สมุดแบบฝึกหัดตัวอักษร

สมุดแบบฝึกหัดเขียนตัวคันจิเพื่อการสื่อสาร เล่ม 1, 2 และ 3 อุปกรณ์การเรียนการสอนดั้งเดิม

สมุดแบบฝึกหัดย่อสรุปคำศัพท์ การออกเสียง และการเขียนตัวคันจิที่อยู่ในแบบเรียน

  

หนังสือเล่มแรกยังมีหน้าแบบฝึกหัดสำหรับตัวฮิรางานะและคาตาคานะอีกด้วย

CD

『CD ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร』 ฉบับ 1, 2 และ 3 อุปกรณ์การเรียนการสอนดั้งเดิม

เป็น CD ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับแบบเรียน

  

เหมาะสำหรับพัฒนาทักษะการฟังของคุณ

CD-ROM

CD‐ROM ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร อุปกรณ์การเรียนการสอนดั้งเดิม

CD-ROM สำหรับศึกษาเอง เพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาตามแบบเรียน

แบบเรียนภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ

ก่อนขั้นสูงเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ อุปกรณ์การเรียนการสอนดั้งเดิม

แบบเรียนนี้สำหรับนักเรียนในระดับขั้นกลางจนถึงขั้นสูง เพื่อส่งเสริมให้นักธุรกิจที่ไม่ได้มีภาษาแม่เป็นภาษาญี่ปุ่น สามารถ สนทนากับพนักงานชาวญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่น

อื่นๆ

 • Tanoshiku Kikou เล่ม 1 และ 2
 • Everyday Listening ใน 50 วัน (ฝึกการฟังสำหรับผู้เริ่มเรียน) ชุด 1 และ 2
 • Waku Waku Bumpo Listening 99 Mastering Japanese by Ear Bunka Chukyu Nihongo ชุด 1 และ 2
 • Everyday Listening ใน 50 วัน (ฝึกการฟังสำหรับนักเรียนขั้นกลาง) ชุด 1 และ 2
 • อุปกรณ์สำหรับเตรียมการสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น (EJU)
 • อุปกรณ์สำหรับเตรียมการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ N1・N2
 • หนังสือพิม์ นิตยสาร รายการวิทยุและโทรทัศน์ ภาพยนตร์ นิยาย กลอน หนังสือภาพ ฯลฯ

※สำหรับระดับขั้นกลางขึ้นไป อุปกรณ์ที่มีประสิทธิผลที่สุดจะใช้ในการสอนของแต่ละชั้นเรียน
※แม้แต่ในระดับขั้นพื้นฐาน อุปกรณ์ที่มีประสิทธิผลที่สุดจะใช้ในหลักสูตรพิเศษและการเรียนแบบตัวต่อตัว ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของนักเรียน
※จะใช้อุปกรณ์การฝึกที่มีความหลากหลายอื่นๆ ช่วยเสริมในการสอนทุกระดับ

แนะนำพนักงานสอน

千駄ヶ谷日本語学校教職員

Sendagaya Japanese School และ Sendagaya Japanese Institute Group มีพนักงานสอนประมาณ 160 คน ในจำนวนนี้ มีพนักงานที่เป็นชาวจีน ไต้หวัน ฮ่องกง เกาหลี อียิปต์ ฯลฯ ดังนั้น หากคุณมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆ ที่คุณไม่สามารถพูดออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ คุณยังคงปรึกษาพวกเขาได้ พนักงานสอนของเราจะช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่และจะช่วยให้คุณทุกคนได้เรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างสนุกสนาน

ทุนการศึกษา

มีีการมอบทุนการศึกษาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เนื่องจากมีองค์กรจำนวนมากมอบทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนนักเรียนชาวต่างชาติ เราจึงขอแนะนำให้คุณตรวจสอบทุนดังกล่าวก่อนเดินทางมาญี่ปุ่น

ทุนการศึกษาอันทรงเกียรติของ S.J.S.
องค์กรที่มอบทุนการศึกษา Sendagaya Japanese College
เงื่อนไข ・มีการเข้าเรียนและผลการเรียนดีเยี่ยม (ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงจากการสอบวัดระดับความสามารถของโรงเรียน การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) และ การสอบเข้าศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น (EJU))
・เข้าศึกษามาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนใน สถาบันอุดมศึกษาในญี่ปุ่น
กระบวนการคัดเลือก ความเรียงและสอบสัมภาษณ์
มูลค่าทุนการศึกษา 50,000 ถึง 150,000 เยน
ระยะเวลาการสมัคร สองครั้งต่อปี (กุมภาพันธ์และกันยายน)
ทุนการศึกษาอันทรงเกียรติสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติที่ได้รับทุนส่วนตัว
องค์กรที่มอบทุนการศึกษา JASSO
เงื่อนไข ・มีการเข้าเรียนและผลการเรียนดีเยี่ยม (ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงจากการสอบวัดระดับความสามารถของโรงเรียน การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) และ การสอบเข้าศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น (EJU))
・เข้าศึกษามาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนใน สถาบันอุดมศึกษาในญี่ปุ่น
กระบวนการคัดเลือก ความเรียงและสอบสัมภาษณ์ (ขึ้นอยู่กับการเลือกของโรงเรียน) การรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียน
มูลค่าทุนการศึกษา 48,000 เยนต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือน
ระยะเวลาการสมัคร ประมาณเดือนเมษายน อาจมีการเพิ่มช่วงเวลา หากจำเป็น
ทุนการศึกษาจาก Takayama
องค์กรที่มอบทุนการศึกษา Takayama International Education Foundation
เงื่อนไข ・มีการเข้าเรียนและผลการเรียนดีเยี่ยม (ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงจากการสอบวัดระดับความสามารถของโรงเรียน การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) และ การสอบเข้าศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น (EJU))
・เข้าศึกษามาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนใน สถาบันอุดมศึกษาในญี่ปุ่น
กระบวนการคัดเลือก ความเรียงและสอบสัมภาษณ์ (ขึ้นอยู่กับการเลือกของโรงเรียน) การรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียน
มูลค่าทุนการศึกษา 50,000 เยน ต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือน
ระยะเวลาการสมัคร ประมาณเดือนมกราคม
ทุนการศึกษาจาก Kyoritsu Maintenance
องค์กรที่มอบทุนการศึกษา Kyoritsu International Foundation
เงื่อนไข ・มีการเข้าเรียนและผลการเรียนดีเยี่ยม (ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงจากการสอบวัดระดับความสามารถของโรงเรียน การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) และ การสอบเข้าศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น (EJU))
・เข้าศึกษามาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนใน สถาบันอุดมศึกษาในญี่ปุ่น
กระบวนการคัดเลือก ความเรียงและสอบสัมภาษณ์ (ขึ้นอยู่กับการเลือกของโรงเรียน) การรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียน
มูลค่าทุนการศึกษา 60,000 เยนต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือน
ระยะเวลาการสมัคร ประมาณเดือนมกราคม