แนะนำหลักสูตร

โรงเรียนของเราเปิดสอนหลายหลักสูตรเพื่อรองรับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่แตกต่างกันออกไป

โปรดเลือกหลักสูตรที่คุณต้องการในรายการด้านล่าง

แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ชื่อหลักสูตร ตารางเวลาเรียน เริ่มหลักสูตร ระดับที่เปิดรับ รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย จ. - ศ.
เช้า / บ่าย
เม.ย.
ต.ค.
ขั้นต้นจนถึงขั้นสูง แผนการเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่น สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น

หลักสูตรพื้นฐาน

ชื่อหลักสูตร ตารางเวลาเรียน เริ่มหลักสูตร ระดับที่เปิดรับ รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป จ. - ศ.
เช้า / บ่าย
เม.ย.
ก.ค.
ต.ค.
ม.ค.
ขั้นต้นจนถึงขั้นสูง แผนการเรียนสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด, การอ่าน และการเขียนทั่วไป
เปิดสอนนอกเวลาในช่วงเย็น สองครั้งในช่วงกลางคืนของวันธรรมดา
เปิดสอนเช้าวันเสาร์ เช้า เสาร์ มี.ค.
ก.ย.
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ จ. - ศ.
เช้า / บ่าย
มี.ค.
มิ.ย.
ก.ย.
ธ.ค.
การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ N2 (ระดับเดิม 2) หรือสูงกว่า แผนการเรียนสำหรับนักธุรกิจและการหางาน
เปิดสอนเช้าวันเสาร์ เช้า เสาร์ มี.ค.
ก.ย.

หลักสูตรพิเศษ การทดสอบมาตรฐานสำหรับภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ

ชื่อหลักสูตร ตารางเวลาเรียน เริ่มหลักสูตร ระดับที่เปิดรับ รายละเอียดหลักสูตร
Corso preparatorio per test standard per giapponese commerciale หนึ่งครั้งในวันธรรมดา ไม่กำหนด ขั้นกลางหรือสูงกว่า แผนการเรียนสำหรับผู้ที่กำลังจะสอบ STBJ ซึ่งเป็นการทดสอบระดับ ความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาญี่ปุ่นสำหรับใช้ในธุรกิจ

การเรียนแบบตัวต่อตัว / เป็นกลุ่ม

ชื่อหลักสูตร ตารางเวลาเรียน เริ่มหลักสูตร ระดับที่เปิดรับ รายละเอียดหลักสูตร
การเรียนแบบตัวต่อตัว / เป็นกลุ่ม วันใดก็ได้ วันใดก็ได้ ขั้นต้นจนถึงขั้นสูง ปรับแต่งเนื้อหาและตารางเวลาเรียนตามความต้องการของแต่ละบุคคล

การสอนนอกสถานที่

ชื่อหลักสูตร ตารางเวลาเรียน เริ่มหลักสูตร ระดับที่เปิดรับ รายละเอียดหลักสูตร
การสอนนอกสถานที่ วันใดก็ได้ วันใดก็ได้ ขั้นต้นจนถึงขั้นสูง ปรับแต่งเนื้อหาและตารางเวลาเรียนสำหรับการสอนที่สถานที่ทำงานหรือบ้านพัก

ราคา

หลักสูตรการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ระยะเวลา ค่าลงทะเบียน ค่า เล่าเรียน ค่าอุปกรณ์ ค่าอุปกรณ์ การรับประกันค่าสมัคร รวม
1 ปีที่816000 ¥60,000 ¥690,000 จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริง ¥40,000 ¥26,000 ¥816,000
1.5 ปปีที่1161000 ¥60,000 ¥1,035,000 จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริง ¥40,000 ¥26,000 ¥1,161,000
2 ปีที่1506000 ¥60,000 ¥1,380,000 จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริง ¥40,000 ¥26,000 ¥1,506,000

ในชีวิตประจำวันของรายวิชา

ระยะเวลา ค่าลงทะเบียน ค่า เล่าเรียน ค่าอุปกรณ์ รวม
2 สัปดาห์58000 ¥10,000 ¥48,000 ที่รวมอยู่ ¥58,000
4 สัปดาห์90000 ¥10,000 ¥80,000 ที่รวมอยู่ ¥90,000
6 สัปดาห์127000 ¥10,000 ¥117,000 ที่รวมอยู่ ¥127,000
8 สัปดาห์162000 ¥10,000 ¥152,000 ที่รวมอยู่ ¥162,000
10 สัปดาห์190000 ¥10,000 ¥180,000 ที่รวมอยู่ ¥190,000

เป็นกลุ่ม

ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา ค่าลงทะเบียน ค่า เล่าเรียน ค่าอุปกรณ์ รวม
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไปเปิดสอนนอกเวลาในช่วงเย็น สองครั้งในช่วงกลางคืนของวันธรรมดา80000 1 เทอม
(20 ครั้ง)
¥10,000 ¥70,000 จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริง ¥80,000
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไปเปิดสอนเช้าวันเสาร์ เช้า เสาร์45000 1 เทอม
(10 ครั้ง)
¥10,000 ¥35,000 จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริง ¥45,000

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ

ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา ค่าลงทะเบียน ค่า เล่าเรียน ค่าอุปกรณ์ รวม
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ54000 10 ครั้ง ¥10,000 ¥44,000 จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริง ¥54,000
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ98000 20 ครั้ง ¥10,000 ¥88,000 จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริง ¥98,000

การเรียนแบบตัวต่อตัว / เป็นกลุ่ม

ชื่อหลักสูตร ค่าลงทะเบียน ค่า เล่าเรียน ค่าอุปกรณ์
การเรียนแบบตัวต่อตัว / เป็นกลุ่ม ¥10,000 ¥5,500 / 50 นาที
¥10,000 / 100 นาที
¥14,000 / 150 นาที
จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริง

การสอนนอกสถานที่

ชื่อหลักสูตร ค่าลงทะเบียน ค่า เล่าเรียน ค่าอุปกรณ์
การสอนนอกสถานที่ ¥10,000 ¥7,400 / 60 นาที
¥10,500 / 90 นาที
¥13,500 / 120 นาที
จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริง