แนะนำอาจารย์ผู้สอน

คอร์สอบรมอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นชั้นนำ แห่งสถาบันวิจัยการสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ

สถาบันของเราก่อตั้งร่วมกับสถาบันวิจัยการสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ มายาวนานกว่า 40 ปี ได้อบรมอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นไปมากกว่า 10,000ท่าน

อาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์มากมาย จะคอยช่วยเหลือนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายได้

สถาบันของเรา มีอาจารย์มากกว่า 100 ท่าน และมีอาจารย์จำนวนมากที่เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การสอนยาวนานกว่า 10 ปี

อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ทางธุรกิจ ประสบการณ์การแนะแนวศึกษาต่อ ฯลฯ จะคอยช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

อาจารย์จะใส่ใจในการสอนให้เข้าใจง่ายและสนุก

อาจารย์ของเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาการสอนให้ดีขึ้นอยู่เสมอ จึงมีการจัดการอบรม และการสัมมนาอยู่อย่างสม่ำเสมอ

อาจารย์ผู้สอน จะไม่อธิบายอยู่ฝ่ายเดียว แต่จะให้นักเรียนได้ฝึกพูด และให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการเรียนเป็นอย่างมาก

อาจารย์ Sekigawa

อาจารย์ Sekigawa

หัวหน้าฝ่ายอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น

หน้าที่ของพวกเราอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น ไม่ใช่เพียงแต่สอนภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น นักเรียนหลายคนมาเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะมีเป้าหมายในการศึกษาต่อขั้นสูง เราจึงคอยช่วยเหลือในด้านการแนะแนวการศึกษาต่อ การสัมภาษณ์ การเตรียมสอบเข้า เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ทำความฝันให้เป็นจริงโดยการสอบเข้าสถาบันที่ต้องการได้

อาจารย์ผู้สอน

PAGETOP