ผลงานของเซนดากายะ

ผลงานและความเชื่อถือ – หลักสูตรเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รับรอง

  • มีสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นจำนวนไม่ถึง 30 แห่งที่มีหลักสูตรเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่กระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่นรับรอง 
  • นักเรียนต่างชาติเรียน10-11 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ประเทศบ้านเกิด แต่ยังไม่ครบ 12 ปีตามเงื่อนไขที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น สามารถศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นได้หลังจบหลักสูตรเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยของสถาบันของเรา
  • ไม่เพียงแต่ภาษาญี่ปุ่น เรายังมีชั้นเรียนวิชาที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศึกษาทั่วไป เป็นต้น )

ผลการศึกษาต่อ

ผู้จบการศึกษาจำนวนมากจากสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพตามที่ใฝ่ฝัน

ผลการศึกษาต่อของกลุ่มสถาบันเซนดากายะในปี ค.ศ. 2016

สถาบันที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตวิทยาลัย (หลักสูตรปกติ)

มหาวิทยาลัยของรัฐ …27%
Waseda University, Keio University, Sophia University …19%
GMARCH …16%
Doshisha University, Ritsumeikan University …3%

สถาบันที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยของรัฐ …7%
Waseda University, Keio University, Sophia University …8%
GMARCH …19%
Kansai University, Kansai Gakuin University, Doshisha University, Ritsumeikan University …4%

ผลการได้ศึกษาต่อในปี ค.ศ. 2017

แนะนำสถาบัน

PAGETOP