ปรัชญาด้านการศึกษา

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ ในสังกัดกลุ่มสถาบันวิจัยการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1975 โดยมีปรัชญาด้านการศึกษา ดังนี้

 

  1. เป็นสถานที่ที่คนของทุกประเทศได้มาพบเจอกันเพื่อเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนุกสนานโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นที่เข้าใจได้ง่าย
  2. ปลูกฝังความรู้ความสามารถเพื่อความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันในสังคมนานาชาติที่หลากหลาย
  3. มุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศผ่านการศึกษาภาษาญี่ปุ่น

 

และจวบจนกระทั่งปัจจุบัน คนจำนวนมากจากประเทศทั่วโลกได้มาเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและนำไปใช้ประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี

 

ภาษาเป็นวิถีทางที่แสดงถึงวัฒนธรรม สังคม แนวความคิดของผู้คนของประเทศนั้นๆ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีบทบาทสำคัญต่อความเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ดังนั้น การทำให้เรียนรู้ได้โดยง่ายเป็นสิ่งสำคัญที่จะเชื่อมโยงไปสู่ความเข้าใจระหว่างประเทศ
ด้วยเหตุนี้ สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ ในสังกัดกลุ่มสถาบันวิจัยการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ จึงได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ว่า จะสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร จากนั้นได้พัฒนาวิธีการสอน ตำราเรียน และเปิดสอนเรื่อยมา
เพราะเราเชื่อว่าการศึกษาภาษาญี่ปุ่นจะเป็นประโยชน์สำหรับการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศได้อย่างแท้จริง

 

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนของสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ ในสังกัดกลุ่มสถาบันวิจัยการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ จะสามารถเป็นพาร์ทเนอร์ช่วยเหลือคุณให้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างสนุกสนาน

กลุ่มสถาบันวิจัยการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ

แนะนำสถาบัน

PAGETOP