ผู้ที่ถือวีซ่าพำนักอาศัยในประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้ว

สำหรับผู้ที่มีวีซ่าดังกล่าวนี้อยู่แล้ว สามารถเข้าเรียนที่สถาบันของเราได้เลย

วีซ่าติดตามครอบครัว ผู้พำนักถาวร วีซ่าคู่สมรสชาวญี่ปุ่น วีซ่าคู่สมรสผู้พำนักถาวร วีซ่าผู้พำนักระยะยาว

ผู้ที่มีวีซ่าดังกล่าวนี้ให้ติดต่อสอบถามเรา

วีซ่ากิจกรรมพิเศษ Designated Activities VISA (Working Holiday ฯลฯ) วีซ่าทูต วีซ่าทางศาสนา ฯลฯ

วีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้น ไม่สามารถสมัครเรียนได้

การสมัคร

PAGETOP