ขั้นตอนการสมัครวีซ่านักเรียนจนไปถึงการเข้าเรียน

การสมัครวีซ่านักเรียน

การสมัครวีซ่านักเรียน ต้องใช้เอกสารหลายชนิด แต่คุณไม่ต้องกังวล มืออาชีพอย่างพวกเราจะคอยดูแลเรื่องเอกสารให้ท่านเอง

留学ビザの取得

อัตราการสมัครวีซ่านักเรียนผ่าน 99%

การสมัครวีซ่านักเรียน มี 2 รอบ คือ เดือนเมษายน และ เดือนตุลาคม

STEP01

STEP01

สามารถเริ่มกรอกเอกสารสมัครได้ตั้งแต่ 6 เดือนล่วงหน้า

※สถาบัน จะส่งเอกสารการสมัครให้ทางอีเมล เมื่อท่านติดต่อสอบถามเข้ามา

STEP02

STEP02

เมื่อได้รับเอกสารการสมัคร สถาบันจะทำการพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาไปทางอีเมล

STEP03

STEP03

เมื่อได้รับการติดต่อไปว่าผ่านการพิจารณา จะเข้าสู่การเตรียมเอกสารที่จำเป็น ส่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

STEP04

STEP04

สถาบัน จะเป็นตัวแทนยื่นเอกสารสมัครวีซ่านักเรียนแก่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรุงโตเกียว (ช่วง 3เดือนก่อนหน้าการเรียน)

STEP05

STEP05

ประมาณ 2 เดือนถัดไป สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะแจ้งผลวีซ่าแก่สถาบัน เมื่อผ่านการพิจารณา จะมีการออกเอกสาร Certificate of eligibility (ใบสถานภาพการพำนัก)

การตรวจโรควัณโรคโดยการเอกซเรย์ปอด ก่อนเดินทางมายังประเทศญี่ปุ่น และส่งใบรับรองแพทย์ให้สถาบัน

STEP06

STEP06

ชำระค่าเล่าเรียน เมื่อทางสถาบันตรวจสอบยอดชำระได้เรียบร้อยแล้ว จะส่งเอกสาร Certificate of eligibility (ใบสถานภาพการพำนัก) ไปทางไปรษณีย์ให้ท่าน

STEP07

STEP07

นำเอกสาร Certificate of eligibility (ใบสถานภาพการพำนัก) ไปยังสถานทูตญี่ปุ่นหรือศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เพื่อดำเนินการขอรับวีซ่า

STEP08

STEP08

เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น

การสมัคร

PAGETOP