ระบบดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดที่วางใจได้~ เป็นสะพานเชื่อมโลก ~

ระบบเจ้าหน้าที่ที่ใส่ใจอย่างถี่ถ้วน

รับฟังนักเรียนทุกๆคนและให้การช่วยเหลือทุกคนอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ตอนเดินทางเข้าประเทศจนจบการศึกษา

เจ้าหน้าที่ที่เต็มเปี่ยมด้วยประสบการณ์ระหว่างประเทศที่สามารถพูดภาษาอังกฤษ จีน เวียดนาม ไทย อาหรับ เกาหลีและอินโดนีเชีย จะให้การดูเลทุกคนเป็นอย่างดี

ภาษาที่ใช้ติดต่อสื่อสาร

 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาจีน (ตัวย่อและตัวเต็ม)
 • ภาษาไทย
 • ภาษาเวียดนาม
 • ภาษาอินโดนีเซีย
 • ภาษาอาหรับ
 • ภาษาเกาหลี
 • ภาษาสวีเดน
 • ภาษารัสเซีย

ตอนเข้าประเทศ

เราจะไปรับนักเรียนที่เข้าอยู่หอพักนักเรียนของสถาบันที่สนามบินนาริตะและพาไปส่งที่หอพักหลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะพาไปยังสำนักงานเขตและช่วยเหลือยื่นเรื่องทำเอกสารต่างๆ เช่น ลงทะเบียนทำบัตรคนต่างด้าว ทำบัตรประกันสุขภาพ

 • ตอนเข้าประเทศ
 • ตอนเข้าประเทศ
 • ตอนเข้าประเทศ

การช่วยเหลือการใช้ชีวิตในช่วงที่ศึกษาอยู่

มีระบบให้การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

 • 在学中の生活サポート
 • 在学中の生活サポート

การตรวจเช็คบันทึกการเข้าเรียน

ตรวจเช็คบันทึกการเข้าเรียน โดยการแตะบัตรนักเรียนที่หน้าจอที่ติดตั้งไว้ในห้องเรียนจะแจ้งเตือนให้ผู้ที่มาสายหรือขาดเรียนทราบทางอีเมลหรือโทรศัพท์

ประสานงานกับอาจารย์ประจำชั้นเพื่อรับทราบข้อมูลร่วมกันเกี่ยวกับสถานะการเข้าเรียน สภาพการเรียน  สถาพโดยทั่วไป เป็นต้น และติดต่อกับสถาบันการศึกษาต่อต่างประเทศหรือพ่อแม่ของนักเรียนหากจำเป็น

เจ้าหน้าที่ทุกคนจะให้ความช่วยเหลืออย่างรอบคอบถี่ถ้วนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนต่างชาติทุกคนเป็นอันดับแรก

 • 出席状況の管理
 • 出席状況の管理

การใช้ชีวิตในสถาบัน

PAGETOP