กิจกรรมของสถาบัน

กิจกรรมนอกหลักสูตร

จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรปีละ 2 ครั้งโดยกำหนดสถานที่ที่จะไปได้อย่างอิสระในชั้นเรียนเป็นช่วงเวลาเต็มที่ที่จะได้พบเจอสิ่งใหม่ๆ เช่น การรู้จักเพื่อนร่วมชั้นในอีกแง่มุมหนึ่งที่ไม่คาดคิดซึ่งปกติจะไม่สามารถรู้เห็นได้

* แนะนำส่วนหนึ่งของกิจกรรมนอกหลักสูตรภาคฤดูร้อน 2017

การใช้ชีวิตในสถาบัน

PAGETOP