ตารางประจำปี

ภาคการศึกษาเดือนเมษายน (เดือนเมษายน ~ เดือนกันยายน)

เดือนเมษายน

 • พิธีเปิดการศึกษา ปฐมนิเทศ
 • ทัศนศึกษาประจำฤดูใบไม้ผลิ (กิจกรรมนอกหลักสูตรตามชั้นเรียน)
 • ตรวจสุขภาพ

เดือนพฤษภาคม

 • การทดสอบในสถาบัน

เดือนมิถุนายน

 • การสอบ EJU ครั้งแรก (เดือนมิถุนายน)
 • สอบกลางภาค
 • การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นครั้งแรก (เดือนกรกฎาคม)

เดือนกรกฎาคม

 • การตกแต่งในเทศกาล Tanabata
 • งานแนะแนวศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

วันหยุดฤดูร้อน(ครึ่งหลังเดือนกรกฎาคม ~ กลางเดือนสิงหาคม)

เดือนสิงหาคม

 • สอบปลายภาคต้น
 • กิจกรรมของสถาบัน

 • กิจกรรมของสถาบัน

 • กิจกรรมของสถาบัน

ปิดภาคฤดูใบไม้ร่วง (ปลายเดือนกันยายน ~ ต้นเดือนตุลาคม)

ภาคการศึกษาเดือนตุลาคม (เดือนตุลาคม ~ เดือนมีนาคม)

เดือนตุลาคม

 • พิธีเปิดการศึกษา ปฐมนิเทศ แบ่งชั้นเรียน
 • ทัศนศึกษาประจำฤดูใบไม้ร่วง (กิจกรรมนอกหลักสูตรตามชั้นเรียน)
 • ตรวจสุขภาพ

เดือนพฤศจิกายน

 • การสอบ EJU ครั้งที่สอง (เดือนพฤศจิกายน)
 • สอบกลางภาค

เดือนธันวาคม

 • การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่สอง (เดือนธันวาคม)
 • งานแนะแนวศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
 • สอบปลายภาคปลาย

ปิดภาคฤดูหนาว(ครึ่งหลังเดือนธันวาคม ~ ต้นเดือนมกราคม)

ในเดือนมีนาคม

 • พิธีการจบการศึกษา
 • กิจกรรมของสถาบัน

 • กิจกรรมของสถาบัน

 • กิจกรรมของสถาบัน

การใช้ชีวิตในสถาบัน

PAGETOP