หลักสูตรสมัยใหม่

POINT01

สื่อการเรียน IT ที่พัฒนามาจากตำราเรียน

オリジナル教材を生かしたIT教材

ตำราเรียนที่ใช้ในขั้นต้นมี “Web แบบฝึกหัด”

สามารถทบทวนบทเรียนซ้ำๆได้ทุกที่ทุกเวลาโดยใช้คอมพิวเตอร์ แท็บแล็ต หรือสมาร์ทโฟน ที่นักเรียนมีอยู่

POINT02

ชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพที่ใช้แท็บเล็ตและโปรเจคเตอร์

タブレットやプロジェクターを使った効率的な授業

ที่สถาบันมีการนำเอาระบบการจัดการการเรียนรู้ที่เรียกว่า “เซนดากายะ LMS” มาใช้

สามารถใช้โปรเจคเตอร์ เรียนรู้พร้อมกับดูรูปภาพและวิดีโอ กล่าวสุนทรพจน์และนำเสนอโดยพาวเวอร์พ้อยและมีชั้นเรียนที่อภิปรายเกี่ยวกับสารคดีและละครอีกด้วย

POINT03

เซนดากายะ LMS (Learning Management System)

千駄ヶ谷LMS

ที่สถาบันมีการนำเอาระบบการจัดการการเรียนรู้ที่เรียกว่า “เซนดากายะ LMS” มาใช้

สามารถใช้ระบบนี้ในการทำ Web แบบฝึกหัด รับข่าวสารจากสถาบันและการบ้านจากอาจารย์ได้และสามารถใช้สมัครเข้าร่วมงานแนะแนวของมหาวิทยาลัย ตอบแบบสำรวจเลือกชั้นเรียนวิชาเลือกได้นอกจากนี้ เนื่องจากที่กล่องข้อมูลการศึกษาต่อในระบบ LMS จะมีข้อมูลงานแนะแนวของมหาวิทยาลัย ข้อมูลการสมัคร และข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่แนะนำโพสต์ไว้ จึงสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทั้งที่สถาบันและที่บ้านเมื่อต้องการ

POINT04

ระบบตรวจเช็คการเข้าเรียน

出席管理システム

ที่สถาบันแห่งนี้ ใช้ระบบตรวจเช็คการเข้าเรียนในการตรวจเช็คการเข้าเรียน

นักเรียนสามารถตรวจเช็คสถานะการเข้าเรียนของตนเองได้โดยใช้คอมพิวเตอร์ที่สถาบัน

อาจารย์และเจ้าหน้าที่สามารถตรวจเช็คสถานะการเข้าเรียนของนักเรียนได้ในทันที

จะมีการตรวจเช็คสถานะการเข้าเรียนของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอจากระบบตรวจเช็คการเข้าเรียน และจะติดต่อไปยังให้นักเรียนที่ขาดเรียนบ่อย ให้มาเข้าเรียน

 

การเรียนการสอน

PAGETOP