ชั้นเรียน

นักเรียนแต่ละคนสามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ 2 แบบ คือ 「ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วไป」และ「ชั้นเรียนวิชาเลือกตามวัตถุประสงค์」

「ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วไป」และความสามารถในการประยุกต์ใช้ภาษาญี่ปุ่น

การเรียนเป็นแบบเรียนในชั้นเรียนตามระดับความสามารถของตัวเอง

  • แบ่งกว้างๆออกเป็น 9 ระดับ
  • แม้ว่าจะเป็นระดับเดียวกัน เราจัดชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นให้เหมาะกับระดับความเร็วของการเรียนรู้และความสามารถในการประยุกต์ใช้ภาษาญี่ปุ่น

ในชั้นเรียนจะมุ่งเน้น “การเพิ่มพูนความรู้” “การเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้ภาษาญี่ปุ่น”

  • นอกจากจะเรียนคำศัพท์และสำนวนใหม่แล้ว ยังเน้นการเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้ภาษาญี่ปุ่นด้วย

เช็คระดับความเข้าใจอย่างละเอียด!

  • สามารถตรวจสอบได้อย่างละเอียดว่าเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนหรือไม่จากการสอบในทุกบทเรียน 
  • สามารถเช็คความสามารถในการประยุกต์ใช้ภาษาญี่ปุ่น (การพูด) (การเขียน) จากการสอบประจำ 

ดูแลการเรียนรู้อย่างเต็มที่!

  • ทุกชั้นเรียนมีอาจารย์ประจำชั้นและมีการพูดคุยให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวอย่างสม่ำเสมอ
    ในการพูดคุยให้คำปรึกษา สามารถปรึกษาเรื่องวิธีการเรียน การศึกษาต่อ และอื่นๆได้
  • สามารถเรียนในชั้นเรียนตามระดับความสามารถของตัวเองได้เนื่องจากมีการพิจารณาจัดชั้นเรียนใหม่ตามผลคะแนนการสอบประจำ (นักเรียนที่เข้าใจเนื้อหาของบทเรียนได้เป็นอย่างดีและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองจะได้เรียนในชั้นเรียนที่สอนแบบเร็ว สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนอย่างช้าๆตามระดับของตัวเองก็สามารถเรียนในชั้นเรียนที่สอนอย่างค่อยเป็นค่อยไปได้)

หลักสูตร

สามารถยกระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นจากขั้นต้นไปสู่ขั้นสูงได้ใน 2 ปี

・กรณีที่เข้าเรียนขั้นต้นในเดือนเมษายน

 

<กรณีที่เข้าเรียนขั้นต้นในเดือนเมษายน>

ปี ปีที่ 1 ปีที่ 2
เดือน  4~6 7~9 10~12 1~3 4~6 7~9 10~3
ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
ชั้นเรียนวิชาเลือกตามวัตถุประสงค์
สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) N5 N4 N3 N2 N1 มากกว่า N1

※*ชั้นเรียนวิชาเลือกตามวัตถุประสงค์จะเริ่มตั้งแต่ขั้นต้น-กลางขึ้นไป

การเรียนการสอน

PAGETOP