ระบบทุนการศึกษา

มีทุนการศึกษาหลายชนิด

ระบบทุนการศึกษาต่างๆ มีเงื่อนไขการสมัครที่แตกต่างกัน กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ทุนภายในสถาบัน Sendagaya

การคัดเลือก ปีละ 2 ครั้ง (เทอมเมษายนและตุลาคม)
จำนวนทุนการศึกษา จำนวนทุนการศึกษาขึ้นอยู่กับผลการเรียน ฯลฯ สูงสุด 300,000 เยน
จำนวนคน รวมทั้งหมดในกลุ่มเซนดากายะ 100 คน

ทุนสนับสนุนนักเรียนต่างชาติของ Jasso (Monbukagakusho Honors Scholarship for Privately-Financed International Students)

การคัดเลือก ปีละ 1 ครั้ง (เทอมเมษายนและตุลาคม)
จำนวนทุนการศึกษา 48,000 เยนต่อเดือน (เป็นเวลา 1 ปี)
จำนวนคน รวมทั้งหมดในกลุ่มเซนดากายะ 15-20 คน

ทุน Kyoritsu Maintenance

การคัดเลือก ปีละ 1 ครั้ง
จำนวนทุนการศึกษา 60,000 เยนต่อเดือน (เป็นเวลา 1 ปี)
จำนวนคน 1 คน

ทุน Takayama International Education Foundation

การคัดเลือก ปีละ 1 ครั้ง
จำนวนทุนการศึกษา 60,000 เยนต่อเดือน (เป็นเวลา 1 ปี)
จำนวนคน 1 คน

ค่าเทอมและทุนการศึกษา

PAGETOP