การแนะแนวการศึกษา

POINT01

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาต่ออย่างละเอียด

อาจารย์ประจำชั้นจะพูดคุยและให้คำแนะนำการศึกษาต่อเป็นการส่วนตัวกับนักเรียนแต่ละคน

สามารถรับทราบข้อมูลของสถาบัน คำแนะนำในการเขียนเหตุผลในใบสมัคร คำแนะนำในการสอบสัมภาษณ์

กี่ครั้งก็ได้

POINT02

 ฐานข้อมูลสถิติการศึกษาต่อ

สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติต่างๆและข้อมูลการศึกษาต่อของสถาบัน เช่น “ผลคะแนนสอบ EJU ของนักเรียนส่วนใหญ่ที่จบการศึกษาจากสถาบันและจำนวนคนที่สอบผ่านกับสอบไม่ผ่าน” “เนื้อหาในการสอบสัมภาษณ์ เป็นต้น

POINT03

งานแนะแนวการศึกษาต่อที่จัดขึ้นสำหรับนักเรียนของสถาบันเซนดากายะ

 1. จัดงานแนะแนวการศึกษาต่อที่สถาบัน โดยเชิญผู้แทนของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัยมาร่วมแนะแนว
  【ผลการจัดงาน】
  (มหาวิทยาลัย)Waseda University, Keio University, Meiji University, Aoyama Gakuin University, Chuo University, Hosei University, Showa Women’s University, Tama Art University และอื่นๆ
  (บัณฑิตวิทยาลัย)
  Waseda University Graduate School, Saitama University Graduate School, Doshisha University Graduate School, Musashino Art University Graduate School, Hosei University Graduate School (MBA program) และอื่นๆ

 2. อาจารย์ของสถาบันเราซึ่งมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการแนะแนวการศึกษาต่อ จะจัดงานแนะแนวปีละ 2 ครั้งและให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ
  นอกจากนี้ รุ่นพี่ที่จบการศึกษาจากสถาบันของเราและเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยจะมาเล่าถึงการสอบเข้าและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

POINT04

แนะนำมหาวิทยาลัยมากกว่า 70 แห่ง ที่มีข้อตกลงกับสถาบัน

ได้รับข้อตกลงในการแนะนำนักเรียนของสถาบันเพื่อไปศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยเฉพาะทางมากกว่า 70 แห่ง ทุกปี

ข้อตกลงในการแนะนำนักเรียนนั้น หากนักเรียนผ่านเกณฐ์ที่สถาบันและมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ก็จะสามารถสมัครสอบได้

เมื่อเปรียบเทียบกับการสอบเข้าปกติแล้ว จะมีการงดเว้นการสอบข้อเขียน งดเว้นค่าสมัครสอบ ฯลฯ ซึ่งหากมีผู้สมัครจำนวนมาก จะมีการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมแก่การแนะนำ ภายในสถาบัน

ในทุกปี จะมีมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยเฉพาะทางที่ให้ข้อตกลงกับสถาบันของเราเพิ่มมากขึ้น

 

【ผลงาน (ปี 2021)】

(มหาวิทยาลัย)

Hosei University, Toyo University, Teikyo University, Teikyo Heisei University, Kwansei Gakuin University, Shibaura Institute of Technology, Gakushuin Women's College, Showa Women's University, Nishogakusha University, Musashino University, Tokyo Woman's Christian University, Asia University, Takushoku University, Shumei University, Yokohama College of Commerce, Tokyo University of Information Sciences, Meikai University, Bunka gakuen University, Ryutsu Keizai University, Bunri University of Hospitality, Yamanashi Eiwa College, Japan Institute of the Moving Image, และมหาวิทยาลัยอื่นๆ

(วิทยาลัยเฉพาะทาง)

Tokyo Designer Gakuin, Tokyo Visual Arts, Tokyo Cool JapanCollege, Tokyo School of Business, Tokyo Institute of Tourism, Tokyo Automobile University School, Hiko Mizuno College of Jewelry, Nihon Kogakuin College, Japan Electronics College, Toho Gakuen Media Training College, Tokyo Design Academy, Tokyo Mode Gakuen, Kyoto Culinary Art College, Akahori College of Confectionary, Tokyo Business Language College, The Japan Hotel School, Tokyo College of Sushi and Washoku, Tokyo Belle Epoque College of Confectionery and Culinary, Tokyo Technical College, Yomiuri College Of Car Mechanic, Hattori Nutrition College, Tokyo Animation College, และวิทยาลัยอื่นๆ

POINT05

โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น

เป็นโปรแกรมที่ในขณะที่เป็นนักเรียนของสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ สามารถลงทะเบียนเรียนที่คณะของมหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลงกับสถาบันได้  

เมื่อเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแล้ว สามารถเก็บหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนไปแล้วได้

 

มหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลงกับสถาบัน ……Hosei University, Showa Women’s College, Bunka Gakuen University

 

【พิธีลงนามร่วมกับมหาวิทยาลัย Hosei】

มหาวิทยาลัย Hosei ได้มีการลงนามเกี่ยวกับ Bridge Program ร่วมกับกลุ่มสถาบันวิจัยการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ

ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการ Top GlobalUniversity Project (SGU)

法政大学との締結式

เมื่อเข้าร่วม Bridge Program……

 • สามารถเรียนรู้ชีวิตของนักศึกษา หรือเรียนในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นได้
 • สามารถเข้าไปในอาคารหรือใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยได้
 • คุ้นเคยกับระบบของมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นได้อย่างรวดเร็ว
 • มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนญี่ปุ่น
 • Tee Xin Yee

  Tee Xin Yee

  สัญชาติ มาเลเซีย

  เข้าร่วม Bridge Program และศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลงกับสถาบันด้วยการแนะนำของสถาบัน

  • ตุลาคม 2015 ลงทะเบียนเรียน "การสื่อสารธุรกิจ" ที่ Showa Women’s College
  • เมษายน 2016 เข้าศึกษาที่ Showa Women’s College คณะ Global Business โดยการแนะนำของสถาบัน

   

  ฉันเข้าร่วมโครงการBridge Program ลงทะเบียนเรียนวิชาของสาขาการสื่อสารภาษาอังกฤษ เป็นเวลาครึ่งปี ได้เข้าเรียนร่วมกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่นๆ และยังได้สัมผัสกับบรรยากาศของมหาวิทยาลัยอีกด้วย ฉันได้พูดคุยกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ทำให้ได้รับคำแนะนำที่สำคัญมากเกี่ยวกับการศึกษาต่อ นอกจากนี้ ในมหาวิทยาลัยยังมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนอยู่เสมอ ทำให้ฉันได้พบปะนักศึกษาชาวต่างชาติและชาวญี่ปุ่นอีกมากมาย

 • Bさん

  ROCHANAKEE
  JINTARAT

  สัญชาติ ไทย

  เข้าร่วม Bridge Program เรียนคณะบริหารธุรกิจ จากนั้นเปลี่ยนวิชาเอก และเข้าศึกษาต่อที่บัณฑิตวิทยาลัยตามที่มุ่งหวัง

  • เข้าร่วม Bridge Program เรียนคณะบริหารธุรกิจ จากนั้นเปลี่ยนวิชาเอก และเข้าศึกษาต่อที่บัณฑิตวิทยาลัยตามที่มุ่งหวัง
  • เมษายน 2016 ลงทะเบียนเรียน "จิตวิทยา" ที่ Showa Women’s College 
  • ตุลาคม 2016 ลงทะเบียนเรียน "ทฤษฎีการบริหารจัดการ" ที่ Hosei University
  • เมษายน 2017 เข้าศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัยการพาณิชย์ Hitotsubashi University

   

  ฉันคิดว่าอยากศึกษาต่อปริญญาโทในด้านMBAมาโดยตลอด แต่เอกของฉันตอนเรียนปริญญาตรี คือคือวิศวคอมพิวเตอร์ เลยทำให้ฉันไม่มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารเลยแม้แต่นิดเดียว ฉันจึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการBridge Program เพื่อที่จะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการบริหาร ผลลัพธ์คือ ฉันไม่ได้เพียงแต่ได้รับความรู้และคำศัพท์ฉพาะทางด้านการบริหาร แต่ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น และได้สัมผัสกับชาวญี่ปุ่นที่ไม่ใช่อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นอีกด้วย เลยทำให้ฉันมีความมั่นใจในการศึกษาปริญญาโทมากขึ้นกว่าเดิม

การศึกษาต่อ

PAGETOP