ผลการศึกษาต่อ

ปี 2016 บัณฑิตวิทยาลัย (264 คน) มหาวิทยาลัย (267 คน) วิทยาลัยเฉพาะทาง (161 คน)
ปี 2015 บัณฑิตวิทยาลัย (190 คน) มหาวิทยาลัย (226 คน) วิทยาลัยเฉพาะทาง (145 คน)
ปี 2014 บัณฑิตวิทยาลัย (165 คน) มหาวิทยาลัย (223 คน) วิทยาลัยเฉพาะทาง (124 คน)

ผลการศึกษาต่อ【 เดือนมีนาคม ปี 2017 มีผู้สำเร็จการศึกษา 842 คน】

(ในจำนวนนี้ ศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 264 คน ศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย 267 คน ศึกษาต่อวิทยาลัยเฉพาะทาง 161 คน ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยระยะสั้น 5 คน และอื่นๆ)

มหาวิทยาลัย

(มหาวิทยาลัยของรัฐ)

Osaka University, Kyushu University, Tsukuba University, Kobe University, Chiba University, Tokyo Metropolitan University, Yokohama City University, Osaka Kyoiku University, Osaka City University, Iwate University, Ibaraki University, Utsunomiya University, Shizuoka University, Shinshu University, Nagoya Institute of Technology และอื่นๆ

(มหาวิทยาลัยเอกชน)

Waseda University, Keio University, Sphia University, Gakushuin University, Meiji University, Aoyamagakuin University, Rikkyo University, Chuo University, Hosei University, Kansai University, Kansaigakuin University, Doshisha University, Ritsumeikan University, Tokyo University of Science, Tokyo University of Agriculture, Shibaura Institute of Technology, Musashino Art University, Tama Art University และอื่นๆ

บัณฑิตวิทยาลัย

(บัณฑิตวิทยาลัยของรัฐ)

Tokyo University Graduate School, Hitotsubashi University Graduate School, Tokyo Institute of Technology Graduate School, Osaka University Graduate School, Kyushu University Graduate School, Tsukuba University Graduate School, Yokohama City University Graduate School, Jichi Medical University Graduate School, University of Electro-communications Graduate School และอื่นๆ

(บัณฑิตวิทยาลัยเอกชน)

Waseda University Graduate Shool, Keio University Graduate School, Sophia University Graduate School, Gakushuin University Graduate School, Meiji University Graduate School, Aoyamagakuin University Graduate School, Rikkyo University Graduate School, Chuo University Graduate School, Hosei University Graduate School, Kansai University Graduate School, Doshisha University Graduate School, Shibaura Institute of Technology Graduate School, Tama Art University Graduate School และอื่นๆ

วิทยาลัยเฉพาะทาง

Bunka Fashion College, Toho Gakuen Media Training College, Tokyo Animation College, Osaka Animation School, Tokyo College of Foreign Languages, Tokyo Foreign Languages College, Tokyo Institute of Tourism JTB Travel & Hotel College, HAL Tokyo, College of Technology & Design Nihon Kogakuin College, Tokyo Automobile University School, Sundaigaigo & Business Training School และอื่นๆ

 

การศึกษาต่อ

PAGETOP