ผลการศึกษาต่อ

ปี 2021 บัณฑิตวิทยาลัย (205 คน) มหาวิทยาลัย(345 คน) วิทยาลัยเฉพาะทาง(134 คน)
ปี 2020 บัณฑิตวิทยาลัย (347 คน) มหาวิทยาลัย(373 คน) วิทยาลัยเฉพาะทาง(243 คน)
ปี 2019 บัณฑิตวิทยาลัย (337 คน) มหาวิทยาลัย(344 คน) วิทยาลัยเฉพาะทาง(332 คน)
ปี 2018 บัณฑิตวิทยาลัย (364 คน) มหาวิทยาลัย(379 คน) วิทยาลัยเฉพาะทาง(275 คน)
ปี 2017 บัณฑิตวิทยาลัย (355 คน) มหาวิทยาลัย(328 คน) วิทยาลัยเฉพาะทาง(246 คน)
ปี 2016 บัณฑิตวิทยาลัย (264 คน) มหาวิทยาลัย (267 คน) วิทยาลัยเฉพาะทาง (161 คน)
ปี 2015 บัณฑิตวิทยาลัย (190 คน) มหาวิทยาลัย (226 คน) วิทยาลัยเฉพาะทาง (145 คน)
ปี 2014 บัณฑิตวิทยาลัย (165 คน) มหาวิทยาลัย (223 คน) วิทยาลัยเฉพาะทาง (124 คน)

ผลการศึกษาต่อ【 เดือนมีนาคม ปี 2021】

(ศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 373 คน ศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย 347 คน ศึกษาต่อวิทยาลัยเฉพาะทาง 243 คน)

มหาวิทยาลัย

(มหาวิทยาลัยของรัฐ)

Hokkaido University, Nagoya University, Osaka University, Yamagata University, Akita University, Fukushima University, Niigata University, Gunma University, Shinshu University, University of Yamanashi, Shizuoka University, Gifu University, Mie University, Hiroshima University, University of Miyazaki, Nagasaki University, Kagoshima University, Kyushu University, University of the Ryukyus, The University of Electro-Communications, Takasaki City University of Economics, Yokohama City University, Tokyo Metropolitan University, Osaka City University, Toyohashi University of Technology, Kyoto Institute of Technology, และมหาวิทยาลัยอื่นๆ

(มหาวิทยาลัยเอกชน)

Keio University, Waseda University, Sophia University, Aoyama Gakuin University, Chuo University, Hosei University, Meiji University, Rikkyo University, Ritsumeikan University, Kansai University, Toyo University, Teikyo University, Nihon University, Senshu University, Tokyo University of Science, Meiji Gakuin University, Kwansei Gakuin University, และมหาวิทยาลัยอื่นๆ

บัณฑิตวิทยาลัย

(บัณฑิตวิทยาลัยของรัฐ)

The University of Tokyo Graduate School, Tokyo Institute of Technology Graduate School, Nagoya University Graduate School , Hokkaido University Graduate School , Osaka University Graduate School, University of Tsukuba Graduate School, Saitama University Graduate School, Kobe University Graduate School, Chiba University Graduate School, Kanazawa University Graduate School , Saga University Graduate School, Yokohama City University Graduate School, Hokkaido University of Education Graduate School, และบัณฑิตวิทยาลัยอื่นๆ

(บัณฑิตวิทยาลัยเอกชน)

Keio University Graduate School, Waseda University Graduate School, Aoyama Gakuin University Graduate School , Sophia University Graduate School, Rikkyo University Graduate School, Meiji University Graduate School, Hosei University Graduate School, Komazawa University Graduate School, Nihon University Graduate School, และบัณฑิตวิทยาลัยอื่นๆ

วิทยาลัยเฉพาะทาง

Tokyo Institute of Tourism, Sundai Travel And Hotel College, HAL Tokyo College of Technology &amsp; Design, Nippon Engineering College, Nippon Engineering College of Hachioji, Japan Electronics College, Yamanote Cooking &amsp; Confectionery College, Bunka Fashion College, Tokyo Animation College, Hiko Mizuno College of Jewelry, Yomiuri College Of Car Mechanic, Nakano School of Business, Waseda-Bunri College of Arts &amsp; Sciences, Shibuya Institute of Foreign Languages, Tokyo Communication Arts College, Gregg International College, CAD Drafting College และวิทยาลัยอื่นๆ

 

การศึกษาต่อ

PAGETOP