ชั้นเรียนติวสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

ติวสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) สำหรับผู้ที่จะสอบเข้าวิทยาลัยเฉพาะทางหรือผู้ที่ไม่ศึกษาต่อ

ชั้นเรียนติวสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

จัดชั้นเรียนให้เหมาะกับลักษณะเฉพาะและระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นของนักเรียน เช่น นักเรียนจากประเทศที่ใช้คันจิ นักเรียนจากประเทศที่ไม่ใช้คันจิ ในชั้นเรียน จะอธิบายลักษณะพิเศษของข้อสอบทั้ง 4 ส่วน (ตัวอักษรและคำศัพท์ ไวยากรณ์ การฟัง การอ่าน)  ชี้แนะเทคนิควิธีการตอบโจทย์อย่างละเอียด เพื่อให้สอบผ่าน

การทำข้อสอบฉบับจำลอง

ทดลองทำข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ฉบับจำลอง เสมือนว่าเป็นข้อสอบฉบับจริง

การทำข้อสอบฉบับจำลอง

 พฤ
1 ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
2 ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
3 ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ไวยากรณ์ การอ่าน คำศัพท์ คันจิและคำศัพท์
4 ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ไวยากรณ์/การฟัง การอ่าน/การฟัง การฟัง ไวยากรณ์
5 คำศัพท์ การฟัง การฟัง การอ่าน

การศึกษาต่อ

PAGETOP