Sendagaya Japanese College

Universitetsförberedande kurs

Detta program är godkänt av det japanska ministeriet för utbildning, kultur, sport, vetenskap och teknik (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology) och avsett för de som önskar uppnå de kunskaper som krävs för antagning vid japanska universitet, forskarutbildningar eller yrkesskolor.

Allmänna kurser

Dessa kurser är avsedda för de som vill uppnå hör-, tal-, läs-, och skriftkunskaper för affärssyften och allmänna sociala syften.
Kurs i allmän japanska, kurs i affärsjapanska

Specialkurser

Dessa kurser ges över en begränsad tid för speciella syften.
JLPT Prep. Kurs, STBJ Prep. Kurs

Privat/grupplektioner

Innehåll och schema anpassas efter individuella behov.

Instruktion på plats

Innehållet skräddarsys och schemat anpassas för arbetsplats eller bostad.